Publikacje

Tytuł Autor Rok wydania Plik
Jaki pracownik, jaki zawód? Rynek pracy województwa łódzkiego. Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 024r.
Branża motoryzacyjna w regionie łódzkim – rynek pracy, edukacja, innowacje Anna Gębarowska-Matusiak, Anna Gierlich, Klaudia Hyska-Frede, Jadwiga Kaczmarska-Krawczak, Izabela Kaleta, Jarosław Koludo, Jarosław Tokarski 2 024r.
Branża budowlana w regionie łódzkim Anna Gębarowska-Matusiak, Anna Gierlich, Klaudia Hyska-Frede, Jadwiga Kaczmarska-Krawczak, Izabela Kaleta, Katarzyna Szkopiecka, Jarosław Tokarski 2 023r.
Jaki pracownik, jaki zawód? Kogo szukają pracodawcy? Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 023r.
Branża logistyczna w województwie łódzkim Anna Gębarowska-Matusiak, Klaudia Hyska-Frede, Jadwiga Kaczmarska-Krawczak, Jarosław Tokarski 2 023r.
Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 021r.
Branża spożywcza i gastronomiczna w regionie łódzkim, a potrzeby rynku pracy. Raport analityczno-badawczy Anna Gębarowska-Matusiak, Klaudia Hyska-Frede, Jadwiga Kaczmarska-Krawczak, Jarosław Tokarski 2 020r.
Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza ofert pracy dostępnych w województwie łódzkim w portalu pracuj.pl Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 020r.
Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych ofert pracy kierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 019r.
okładka książki Diagnoza łódzkiego rynku pracy w obszarze beauty. Raport analityczno-badawczy Elżbieta Ciepucha, Klaudia Hyska-Frede, Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 019r.
Zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje społeczne i zawodowe pracowników oraz branże rozwojowe w świetle wyników prac analityczno-badawczych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Elżbieta Ciepucha 2 019r.
Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza ofert pracy zamieszczonych w portalu pracuj.pl Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 018r.
Zawody deficytowe i kwalifikacje oczekiwane przez rynek pracy w Polsce i województwie łódzkim w latach 2015–2018 Klaudia Hyska (koordynacja: Elżbieta Ciepucha) 2 018r.
Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza ofert pracy zamieszczonych w wybranych portalach internetowych Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 017r.
Przemysł włókienniczo-odzieżowy w regionie łódzkim wczoraj i dziś a potrzeby rynku pracy Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 017r.
okładka publikacji Potrzeby kadrowe przedsiębiorców z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Jarosław Tokarski 2 016r.
Uszczegółowione analizy rynku pracy w kontekście zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach na bazie projektów analityczno-badawczych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji 2 016r.
Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych ofert pracy. Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 016r.
Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników w branży informatycznej Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Anna Gębarowska-Matusiak 2 016r.
Informacja na temat kierunków studiów i specjalności oferowanych przez łódzkie uczelnie, uczelnie w województwie łódzkim oraz anonsowanych nowych kierunków studiów Anna Sołtys 2 016r.

Strony