Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza ofert pracy zamieszczonych w wybranych portalach internetowych

W ósmej edycji cyklicznego raportu, przygotowanego przez zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, omówiono wyniki przeprowadzonej analizy internetowych ofert pracy z punktu widzenia wybranych portali.

Znajdziecie w niej Państwo odpowiedź na pytania jak wyglądał łódzki rynek pracy w pierwszym  półroczu 2017 roku z perspektywy portali rekrutacyjnych, jakie było zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych sektorach gospodarki województwa łódzkiego, jakich kwalifikacji i kompetencji poszukiwali łódzcy pracodawcy.

Polecamy lekturę tego opracowania doradcom edukacyjno–zawodowym, pedagogom, oraz nauczycielom, jako pomoc w realizacji zajęć dotyczących poradnictwa zawodowego, a także uczniom planującym swoją karierę oraz ich rodzicom i opiekunom.

Raport jest dostępny zarówno w wersji książkowej w siedzibie Obserwatorium, jak i w wersji elektronicznej w e-bibliotece.

 

Autor: 
Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski
Rok wydania: 
2 017r.