Partnerzy

Celem podpisanych porozumień partnerskich jest ścisła współpraca w zakresie monitorowania rynku pracy, jego badania i analizy dla potrzeb kształcenia, zwłaszcza zawodowego (szkolnego i ustawicznego) w Regionie Łódzkim.
Podejmowane przedsięwzięcia oraz wymiana informacji mają umożliwić realizowanie wspólnych działań istotnych dla rynku pracy i koniecznych do wdrożenia ZMIAN w edukacji.