Materiały promujące projektu

Projekt analityczno-badawczy "Kobieta sukcesu na łódzkim rynku pracy"

PlakatPrzedstawiamy plakat promujący projekt analityczno-badawczy Obserwatorium „Kobieta sukcesu na łódzkim rynku pracy", który został zrealizowany w 2015 roku.

Projekt analityczno-badawczy „Badanie losów absolwentów łódzkich szkół zawodowych"

Plakat Przedstawiamy plakat promujący projekt analityczno-badawczy „Badanie losów absolwentów łódzkich szkół zawodowych"

Konferencja "Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb organizacji współpracy szkół z pracodawcami w województwie łódzkim"

plakat
Przedstawiamy plakat promujący konferencję "Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb organizacji współpracy szkół z pracodawcami w województwie łódzkim", która odbyła się 3 grudnia 2012 r. w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Konferencja „Monitorowanie rynku pracy dla edukacji”

Przedstawiamy plakat promujący konferencję "Monitorowanie rynku pracy dla edukacji", która odbyła się 11 stycznia 2011 r.

Projekt analityczno-badawczy: „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego”

Przedstawiamy plakaty promujące projekt
Subscribe to RSS - Materiały promujące projektu