Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2023 roku

NOWOŚĆ!

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2023 roku” jest kolejną z cyklu analizą Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w ujęciu kwartalnym, a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie, mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Kształcenie i rynek pracy sektora budowlanego w regionie łódzkim

NOWOŚĆ! Podsumowanie projektu.

Głównym celem badania było określenie aktualnej sytuacji branży budowlanej w Łodzi i w regionie łódzkim oraz potrzeby kształcenia w zawodach związanych z analizowaną sekcją działalności.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2023 roku

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2023 roku” jest pierwszą, rozpoczynającą rok analizą kwartalną Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w okresie styczeń - marzec b.r., a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie, mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Branża motoryzacyjna w regionie łódzkim – rynek pracy, edukacja, innowacje.

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji wraz z instytucją partnerską Urzędem Statystycznym w Łodzi rozpoczęło realizację nowego projektu analityczno-badawczego mającego za zadanie przeprowadzanie w roku szkolnym 2022/2023 diagnozy branży motoryzacyjnej. Głównym celem badania jest określenie aktualnej sytuacji branży w Łodzi i w regionie łódzkim oraz potrzeby kształcenia w zawodach związanych z branżą motoryzacyjną.

Jaki pracownik, jaki zawód? Kogo szukają pracodawcy?

Prezentowany raport jest trzynastym z cyklu opracowań poruszających tematykę zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w Łodzi oraz województwie łódzkim. W publikacji przedstawiono charakterystykę wybranych branż pod kątem oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy oraz oferowanych na poszczególnych stanowiskach benefitów. Pozwoliło to na nakreślenie pełniejszego obrazu rynku pracy regionu łódzkiego.

Branża logistyczna w województwie łódzkim

Opracowanie ma na celu zebranie istniejących, w różnego rodzaju publikacjach, danych rozproszonych by stworzyć spójny obraz sektora logistycznego oraz ukazać jego aktualny stan oraz potencjał rozwojowy pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy i potrzeb pracodawców odnośnie kwalifikacji pracowników.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2022 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2022 roku” jest ostatnim, zamykającym 2022 rok opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w czwartym kwartale, a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów – na kogo czeka praca? Wybrane problemy rynku pracy w Łodzi i regionie.

Szybka informacja nr 116 z dnia 2022-12-06, ORPdE, rok szkolny 2022/2023

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP zaprasza do skorzystania w roku szkolnym 2022/2023 z oferty zajęć edukacyjnych dla uczniów. Prowadzone są stacjonarnie w zgłaszających się szkołach, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej i dotyczą rynku pracy oraz jego potrzeb.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2022 roku

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2022 roku” jest kolejną w 2022 roku analizą kwartalną Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w trzecim kwartale b.r., a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2022 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2022 roku” jest kolejnym opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, które powstało w 2022 roku. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w drugim kwartale b.r., a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Strony

Subscribe to ORPdE RSS