Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2024 roku

NOWOŚĆ!

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2024 roku” jest pierwszym, otwierającym rok 2024 opracowaniem Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Charakteryzuje zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w ujęciu kwartalnym oraz informuje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie, mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Jaki pracownik, jaki zawód? Rynek pracy województwa łódzkiego.

Analiza jest czternastym z cyklu opracowań poruszających tematykę zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim, który został zapoczątkowany w 2010 roku i jest powtarzany rokrocznie.

Branża motoryzacyjna w regionie łódzkim – rynek pracy, edukacja, innowacje.

Podsumowanie projektu.

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji wraz Urzędem Statystycznym w Łodzi zrealizowało w 2023 roku projekt analityczno-badawczy mający za zadanie przeprowadzenie diagnozy branży motoryzacyjnej. Branża ta to nie tylko produkcja pojazdów i ich elementów składowych, ale również...

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2023 roku

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2023 roku” jest ostatnią w bieżącym roku analizą Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w ujęciu kwartalnym, a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie, mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2023 roku

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2023 roku” jest kolejną, trzecią z cyklu analizą Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w ujęciu kwartalnym, a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie, mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2023 roku

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2023 roku” jest kolejną z cyklu analizą Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w ujęciu kwartalnym, a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie, mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Kształcenie i rynek pracy sektora budowlanego w regionie łódzkim

Podsumowanie projektu.

Głównym celem badania było określenie aktualnej sytuacji branży budowlanej w Łodzi i w regionie łódzkim oraz potrzeby kształcenia w zawodach związanych z analizowaną sekcją działalności.

Branża logistyczna w województwie łódzkim

Opracowanie ma na celu zebranie istniejących, w różnego rodzaju publikacjach, danych rozproszonych by stworzyć spójny obraz sektora logistycznego oraz ukazać jego aktualny stan oraz potencjał rozwojowy pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy i potrzeb pracodawców odnośnie kwalifikacji pracowników.

Branża spożywcza i gastronomiczna w regionie łódzkim, a potrzeby rynku pracy. Raport analityczno-badawczy

Raport jest podsumowaniem projektu analityczno-badawczego zrealizowanego w r. szk. 2019/2020 przez Zespół Obserwatorium we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi i Izbą Rzemieślniczą w Łodzi. Celem badania było określenie sytuacji branży spożywczej i gastronomicznej w Łodzi i w regionie łódzkim, poznanie opinii uczących się o kształceniu w szkołach zawodowych o profilach z badanych branż oraz określenie zapotrzebowania na pracowników w branży spożywczej i gastronomicznej.

Subscribe to ORPdE RSS