Branża spożywcza i gastronomiczna w regionie łódzkim, a potrzeby rynku pracy. Raport analityczno-badawczy

NOWOŚĆ!

Raport jest podsumowaniem projektu analityczno-badawczego zrealizowanego w r. szk. 2019/2020 przez Zespół Obserwatorium we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi i Izbą Rzemieślniczą w Łodzi. Celem badania było określenie sytuacji branży spożywczej i gastronomicznej w Łodzi i w regionie łódzkim, poznanie opinii uczących się o kształceniu w szkołach zawodowych o profilach z badanych branż oraz określenie zapotrzebowania na pracowników w branży spożywczej i gastronomicznej.

Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza ofert pracy dostępnych w województwie łódzkim w portalu pracuj.pl

NOWOŚĆ!

Jedenasta edycja cyklicznej analizy regionalnego rynku pracy podejmuje próbę odpowiedzi na pytania: w jakich obszarach gospodarki województwa łódzkiego występuje największe zapotrzebowanie na pracowników, ile wolnych miejsc pracy oferują poszczególne branże i zawody, jakie są oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2020 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2020 roku” jest trzecim w bieżącym roku opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz informacje dotyczące sytuacji gospodarczej w regionie, w tym wpływ pandemii na liczbę miejsc pracy.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2020 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2020 roku” jest kolejnym w bieżącym roku, opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz informacje dotyczące sytuacji gospodarczej w regionie, w tym wpływ pandemii na liczbę miejsc pracy.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2020 roku

Prezentowana analiza jest pierwszym w bieżącym roku, opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz informacje dotyczące sytuacji gospodarczej w regionie. Ważnym elementem aktualnej informacji jest krótka próba odpowiedzi o wpływ epidemii koronawirusa na regionalny rynek pracy.

Z prac nad monitorowaniem rynku pracy dla potrzeb edukacji

GOSPODARKA I RYNEK PRACY W ŁODZI I REGIONIE

Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji serdecznie zachęca do zapoznania się i wykorzystania udostępnionej prezentacji przygotowanej jak co roku dla punktu konsultacyjnego ORPdE na Targach Edukacyjnych.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2019 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2019 roku” jest ostatnim, zamykającym 2019 rok, opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz nowe inwestycje w regionie.

Analiza internetowych ofert pracy dostępnych w regionie łódzkim, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Prezentowana informacja Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji dotyczy możliwości znalezienia pracy przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe w regionie łódzkim, w tym absolwentów szkół naszego regionu.

Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych ofert pracy kierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego

W dziesiątej edycji cyklicznego raportu, przygotowanego przez zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, poprzez analizę internetowych ofert pracy zamieszczonych w portalu pracuj.pl, podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania...

Diagnoza łódzkiego rynku pracy w obszarze beauty. Raport analityczno-badawczy

Prezentowany raport stanowi końcowy efekt projektu analityczno-badawczego „Diagnoza łódzkiego rynku pracy w obszarze beauty” przeprowadzonego w roku szkolnym 2018/2019 przez zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji we współpracy z wybranymi Partnerami, tj.: Urzędem Statystycznym w Łodzi, Izbą Rzemieślniczą w Łodzi i Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi.

Strony

Subscribe to ORPdE RSS