Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2023 roku

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2023 roku” jest ostatnią w bieżącym roku analizą Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w ujęciu kwartalnym, a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie, mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

  1. Bezrobocie w III i IV kw. 2023 r.

W grudniu 2023 roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim wyniosła 5,4%, o 0,3p.p. przekraczając analogiczną wartość dla Polski[1]. W analizowanym miesiącu powyższy wskaźnik dla Łodzi był o 0,7p.p. niższy w porównaniu z jego wartością dla kraju. W grudniu zeszłego roku stopa bezrobocia w Łodzi była mniejsza niż dla województwa łódzkiego o 1p.p. Dane pokazujące poziom bezrobocia w regionie łódzkim przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w III i IV kw. 2023 r.

Obszar 07.2023 08.2023 09.2023 10.2023 11.2023 12.2023
województwo łódzkie LB [w tys.] 54,7 54,3 53,6 52,6 52,3 53,2
SB [w%] 5,5 5,5 5,4 5,3 5,3 5,4
Łódź LB [w tys.] 15,8 15,5 15,3 15,0 14,8 14,9
SB [w%] 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4

Źródło: GUS

W województwie łódzkim w grudniu 2023 r. stopa bezrobocia była o 0,1p.p. niższa niż w lipcu zeszłego roku, natomiast w Łodzi w ciągu analizowanych sześciu miesięcy zmalała o 0,3p.p.

Porównując liczbę bezrobotnych w województwie łódzkim w grudniu 2023 r. z danymi z lipca zeszłego roku można zauważyć, że ubyło 1,5 tys. bezrobotnych (tj. 2,7%). W Łodzi w analogicznym okresie z urzędów pracy wyrejestrowało się 0,9 tys. bezrobotnych (tj. 5,7%).

Jeśli porównamy stopę bezrobocia w woj. łódzkim w grudniu 2022 r.[2] z analogicznym miesiącem 2023 r., można zaobserwować spadek o 0,1p.p. Również dla Łodzi wskaźnik ten zmniejszył się o 0,1p.p.

  1. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W drugiej części opracowania skupiliśmy się na określeniu poziomu zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w Łodzi oraz w województwie łódzkim. Analizie poddane były oferty pracy zamieszczone w IV kw. 2023 roku w witrynie pracuj.pl. Na poniższym wykresie pokazana została średnia miesięczna liczba ogłoszeń dostępnych w poszczególnych branżach portalu.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (IV kw. 2023 r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w IV kw. 2023 r. w portalu pracuj.pl.

W czwartym kwartale 2023 roku tylko w pięciu branżach liczba ofert pracy wzrosła w porównaniu z trzecim kw. 2023 r. Dwanaście sekcji proponowało średnio w miesiącu więcej niż sto ofert, tj. o jedną mniej niż w trzecim kwartale 2023 roku (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2023). Branże, które zwiększyły zatrudnienie w porównaniu z wcześniejszym kwartałem to: „reklama, grafika, kreacja, fotografia” (najwięcej, o 95%), „prawo” (o 9,3%), „zdrowie, uroda, rekreacja” (o 6,1%), „budownictwo” (o 3,5%), „public relations” (o 2,6%).

Pracodawcy reprezentujący pozostałe branże portalu poszukiwali mniejszej liczby pracowników niż w okresie lipiec – wrzesień 2023 r. Największy spadek zatrudnienia zanotowały: „sektor publiczny” (mniej o 46,3%), „energetyka” (o 46,2%), „media, sztuka, rozrywka” (o 34,7%) „ubezpieczenia” (o 31,6%), „call center” (o 30,2%), „edukacja, szkolenia” (o 29,9%).

Na uwagę zasługują branże, w których średnia miesięczna liczba ofert przekroczyła czterysta. Tak, jak w poprzednim kwartale należą do nich: „sprzedaż”, „praca fizyczna” oraz „obsługa klienta”.

Pierwsza z wymienionych sekcji już od kilkunastu lat[3] dostarcza najwięcej miejsc pracy w województwie łódzkim. Prowadzono rekrutację na różne stanowiska, między innymi: przedstawicieli handlowych, doradców klienta, kasjerów-sprzedawców, magazynierów-sprzedawców, pracowników sklepu.

Sekcja „praca fizyczna” jest obszarem, który nieustannie się rozwija. Zatrudnienie znajdą w niej absolwenci szkół branżowych, techników, a także uczelni wyższych technicznych. Poszukiwani są między innymi pracownicy produkcji, operatorzy maszyn, elektrycy, mechanicy, automatycy, technicy utrzymania ruchu, operatorzy maszyn CNC.

„Obsługa klienta” zalicza się do obszarów, w których od dawna w regionie łódzkim dostępnych jest dużo miejsc pracy. Na zatrudnienie mogą przede wszystkim liczyć specjaliści ds. obsługi klienta, konsultanci-sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, doradcy klienta, technicy serwisu, dietetycy.

Branże, w których w grudniu 2023 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, to: „sprzedaż”, „praca fizyczna” i „obsługa klienta”. Dwie pierwsze z wymienionych sekcji generowały ponad 400 miejsc pracy miesięcznie. W trzeciej branży można było znaleźć ponad 300 ogłoszeń.

  1. Nowe inwestycje w Łodzi i województwie łódzkim

W tej części analizy pokazane zostały przykłady inwestycji kreujących nowe miejsca pracy w Łodzi oraz w regionie.

  • W Łodzi inwestuje amerykańska firma Alorica Inc. Powstanie europejskie centrum kontaktu z klientami, w którym zatrudnionych zostanie około 1000 pracowników. Korporacja należy do liderów sektora BPO i planuje rozwój między innymi w Europie.[4]
  • Także w Łodzi rozwija się produkująca czekoladę firma Barry Callebaut, uruchamiając nową, nowoczesną linię produkcyjną.[5]
  • Znany producent z branży AGD, firma BSH uruchamia w Łodzi dwie nowe linie produkcyjne. W związku z rozbudową powstanie kilkadziesiąt nowych stanowisk pracy w obszarze produkcji.[6]
  • Nowe biuro dla centrum usług wspólnych otworzył w Łodzi Primient. Jest on producentem żywności i składników przemysłowych wytwarzanych z roślin. Zatrudnionych zostanie około 100 pracowników.[7]

Wymienione wyżej przykłady inwestycji przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy, a co za tym idzie, zmniejszania bezrobocia.

Opracował: 
Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu grudnia 2023 r. wynosiła 5,1%. [dane GUS].
[2] W grudniu 2022 r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 5,5%, w Łodzi – 4,5%. [dane GUS].
[3] Analiza internetowych ofert pracy wykonywana jest w Obserwatorium cyklicznie, począwszy od 2010 roku