Dyrektorzy

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2023 roku

NOWOŚĆ!

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2023 roku” jest kolejną z cyklu analizą Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w ujęciu kwartalnym, a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie, mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Kształcenie i rynek pracy sektora budowlanego w regionie łódzkim

NOWOŚĆ! Podsumowanie projektu.

Głównym celem badania było określenie aktualnej sytuacji branży budowlanej w Łodzi i w regionie łódzkim oraz potrzeby kształcenia w zawodach związanych z analizowaną sekcją działalności.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2023 roku

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2023 roku” jest pierwszą, rozpoczynającą rok analizą kwartalną Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w okresie styczeń - marzec b.r., a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie, mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Branża motoryzacyjna w regionie łódzkim – rynek pracy, edukacja, innowacje.

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji wraz z instytucją partnerską Urzędem Statystycznym w Łodzi rozpoczęło realizację nowego projektu analityczno-badawczego mającego za zadanie przeprowadzanie w roku szkolnym 2022/2023 diagnozy branży motoryzacyjnej. Głównym celem badania jest określenie aktualnej sytuacji branży w Łodzi i w regionie łódzkim oraz potrzeby kształcenia w zawodach związanych z branżą motoryzacyjną.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2022 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2022 roku” jest ostatnim, zamykającym 2022 rok opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w czwartym kwartale, a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów – na kogo czeka praca? Wybrane problemy rynku pracy w Łodzi i regionie.

Szybka informacja nr 116 z dnia 2022-12-06, ORPdE, rok szkolny 2022/2023

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP zaprasza do skorzystania w roku szkolnym 2022/2023 z oferty zajęć edukacyjnych dla uczniów. Prowadzone są stacjonarnie w zgłaszających się szkołach, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej i dotyczą rynku pracy oraz jego potrzeb.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2022 roku

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2022 roku” jest kolejną w 2022 roku analizą kwartalną Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w trzecim kwartale b.r., a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2022 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2022 roku” jest kolejnym opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, które powstało w 2022 roku. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w drugim kwartale b.r., a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2022 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2022 roku” jest rozpoczynającym rok 2022, opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w pierwszym kwartale b.r., a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2021 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2021 roku” jest ostatnim, kończącym rok 2021, opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w czwartym kwartale 2021 r., a także zawiera informacje o sytuacji gospodarczej w regionie, w tym wpływie pandemii na liczbę miejsc pracy w ciągu całego roku.

Strony

Subscribe to RSS - Dyrektorzy