Samorząd

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2024 roku

NOWOŚĆ!

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2024 roku” jest pierwszym, otwierającym rok 2024 opracowaniem Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Charakteryzuje zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w ujęciu kwartalnym oraz informuje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie, mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Branża motoryzacyjna w regionie łódzkim – rynek pracy, edukacja, innowacje.

Podsumowanie projektu.

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji wraz Urzędem Statystycznym w Łodzi zrealizowało w 2023 roku projekt analityczno-badawczy mający za zadanie przeprowadzenie diagnozy branży motoryzacyjnej. Branża ta to nie tylko produkcja pojazdów i ich elementów składowych, ale również...

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2023 roku

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2023 roku” jest ostatnią w bieżącym roku analizą Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w ujęciu kwartalnym, a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie, mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2023 roku

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2023 roku” jest kolejną, trzecią z cyklu analizą Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w ujęciu kwartalnym, a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie, mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2023 roku

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2023 roku” jest kolejną z cyklu analizą Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w ujęciu kwartalnym, a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie, mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Kształcenie i rynek pracy sektora budowlanego w regionie łódzkim

Podsumowanie projektu.

Głównym celem badania było określenie aktualnej sytuacji branży budowlanej w Łodzi i w regionie łódzkim oraz potrzeby kształcenia w zawodach związanych z analizowaną sekcją działalności.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2023 roku

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2023 roku” jest pierwszą, rozpoczynającą rok analizą kwartalną Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w okresie styczeń - marzec b.r., a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie, mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2022 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2022 roku” jest ostatnim, zamykającym 2022 rok opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w czwartym kwartale, a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2022 roku

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2022 roku” jest kolejną w 2022 roku analizą kwartalną Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w trzecim kwartale b.r., a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2022 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2022 roku” jest kolejnym opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, które powstało w 2022 roku. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w drugim kwartale b.r., a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

Strony

Subscribe to RSS - Samorząd