Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2022 roku

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2022 roku” jest kolejną w 2022 roku analizą kwartalną Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w trzecim kwartale b.r., a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

  1. Bezrobocie w II i III kw. 2022 r.

Stopa bezrobocia w województwie łódzkim na koniec września 2022 roku wyniosła 5,6%, o 0,5p.p. przekraczając analogiczną wartość dla Polski[1]. W analizowanym miesiącu powyższy wskaźnik dla Łodzi był o 0,1p.p. niższy w porównaniu z jego wartością dla kraju. We wrześniu 2022 r. stopa bezrobocia w Łodzi była mniejsza niż wartość dla województwa łódzkiego o 0,6p.p. Dane pokazujące poziom bezrobocia w regionie łódzkim przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w II i III kw. 2022 r.

Obszar 04.2022 05.2022 06.2022 07.2022 08.2022 09.2022
województwo łódzkie LB [w tys.] 61,4 60,2 58,2 58,0 57,1 56,0
SB [w%] 6,1 6,0 5,8 5,8 5,7 5,6
Łódź LB [w tys.] 20,7 20,4 19,8 19,6 18,7 17,8
SB [w%] 5,9 5,8 5,6 5,5 5,3 5,0

Źródło: GUS

W woj. łódzkim we wrześniu 2022 r. stopa bezrobocia była o 0,5p.p. niższa niż w kwietniu tego roku, natomiast w Łodzi w ciągu analizowanych sześciu miesięcy zmalała o 0,9p.p.

Porównując liczbę bezrobotnych w województwie łódzkim w kwietniu 2022 r. z danymi z września b.r. można zauważyć, że ubyło 5,4 tys. bezrobotnych (tj. 8,8%). W Łodzi w analogicznym okresie z urzędów pracy wyrejestrowało się 2,9 tys. bezrobotnych (tj. 14%).

Jeśli porównamy stopę bezrobocia w woj. łódzkim we wrześniu 2021 r.[3] z analogicznym miesiącem b.r., można zaobserwować spadek o 0,8.p.p. Natomiast dla Łodzi wskaźnik ten zmniejszył się o 1,1p.p.

  1. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W tej części opracowania zajęliśmy się wielkością zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w Łodzi oraz w województwie łódzkim w III kw. 2022 roku. Analizowane były oferty pracy zamieszczane w witrynie pracuj.pl. Wykres przedstawia średnią miesięczną liczbę ogłoszeń dostępnych w poszczególnych branżach portalu.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (III kw. 2022 r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w III kw. 2022 r. w portalu pracuj.pl.

Trzeci kwartał 2022 roku w porównaniu z okresem kwiecień–czerwiec b.r. przyniósł zmniejszenie ilości ogłoszeń (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2022). W siedemnastu branżach portalu pracuj.pl średnia miesięczna liczba ofert była wyższa niż 100 (o jedną mniej niż w II kw. b.r.). Większość sekcji (31 na 34) zanotowała spadek liczby oferowanych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Największy przypadł w udziale obszarom: „reklama, grafika, kreacja, fotografia” (o 51,2%), „hotelarstwo, gastronomia, turystyka” (o 50,6%), „internet, e-commerce, nowe media” (o 48,9%), „badania i rozwój” (o 43,2%), „media, sztuka, rozrywka” (o 42,7%). Liczba ofert wzrosła tylko w trzech branżach. Były to: „nieruchomości” (najwięcej, tj. 8,4%), „zdrowie, uroda, rekreacja” (o 4,3%) oraz „kontrola jakości” (o 3,6%).

Na uwagę zasługują branże, w których średnia miesięczna liczba ofert przekroczyła pięćset. Należą do nich: „sprzedaż”, „IT-rozwój oprogramowania” oraz „praca fizyczna”.

Pierwsza z wymienionych sekcji od wielu lat[4] generuje najwięcej miejsc pracy w województwie łódzkim. Stanowiska, na które prowadzone są rekrutacje charakteryzują sią dużą różnorodnością. Pracę znajdą między innymi przedstawiciele handlowi, doradcy klienta, kasjerzy-sprzedawcy.

Zapotrzebowanie na informatyków, zwłaszcza programistów, w drugim kwartale 2021 roku zdecydowanie wzrosło (z miejsca czwartego na drugie[5]). Branża cały czas utrzymuje drugą lokatę w rankingu oferowanych miejsc pracy. W trzecim kwartale 2022 r. ogółem poszukiwano 1634 pracowników, co daje średnio w miesiącu ok. 545 wakatów.

Sekcja „praca fizyczna” pod względem liczby ofert pracy w I kwartale 2022 r. zajmowała szóstą pozycję, natomiast w II kw. b.r. było to już miejsce czwarte[6]. Rozpatrywany w analizie trzeci kwartał przyniósł kolejną poprawę sytuacji w branży. Znalazła się ona na miejscu trzecim. Zatrudnienie w tym obszarze mogą znaleźć absolwenci szkół zawodowych, np. elektrycy, mechanicy, mechatronicy itp.

Branże, w których we wrześniu 2022 r. w regionie łódzkim było najwięcej ogłoszeń oferujących zatrudnienie, to: „sprzedaż”, „praca fizyczna”, „obsługa klienta”. Wymienione sekcje generowały ponad 400 miejsc pracy miesięcznie.

  1. Aktualności z Akademickich Targów Pracy

W dniu 27.10.2022 roku na terenie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyły się Akademickie Targi Pracy. Wydarzenie zorganizowało Akademickie Biuro Karier Zawodowych. Celem wydarzenia było zaprezentowanie studentom i uczniom ofert pracy dostępnych na lokalnym i regionalnym rynku, a także zapoznanie młodzieży z oczekiwaniami firm wobec przyszłych pracowników. W tegorocznej, szesnastej edycji, na terenie Wydziału Zarządzania można było odwiedzić ponad 50 stoisk targowych.

Wśród pracodawców znajdowali się przedstawiciele różnych sektorów gospodarki. Były to m.in. firmy z branży produkcyjnej, takie jak: B/S/H, JTI czy Truvant Europe. Branżę logistyczno-spedycyjną reprezentowały m.in. firmy: NewCold, UPS Global Business Services Polska, a finansowo/audytową: Deloitte, EY, a także Nordea i Franklin Templeton. Nie zabrakło również przedstawicieli firm przetwórstwa spożywczego. Swoją działalność przedstawiali m.in.: Kilargo i McCormick & Company. Branżę telekomunikacyjną reprezentował natomiast Polkomtel Sp. z o.o. Pracowników poszukiwały także firmy Infosys, CERI i CONDUENT z branży BPO/BPM oraz liczne przedsiębiorstwa z sektora IT, np. Harman, Ericsson, Fujitsu czy autoDNA. Co ciekawe, swoje stoiska prezentowały również instytucje państwowe i samorządowe: Urząd Miasta Łodzi - Program Młodzi w Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Uczestnicy Targów mogli również skorzystać z doradztwa zawodowego, konsultacji dotyczącej sformułowania swojego listu motywacyjnego, wykonać zdjęcie do CV, a także udać się do strefy ofert pracy – miejsca w którym zebrane były wszystkie oferowane stanowiska przez wystawców.

Wśród oferowanych wolnych miejsc pracy na wybrane stanowiska zauważalny był duży popyt na pracowników z wykształceniem technicznym i zawodowym. Były to propozycje pracy na stanowisku m.in. magazyniera, mechanika, sprzedawcy, doradcy klienta, przedstawiciela handlowego, automatyka, technologa czy lakiernika. Podstawowe wymagania stawiane kandydatom oprócz wykształcenia technicznego, to najczęściej doświadczenie zawodowe, umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office, czynne prawo jazdy kat. B oraz potwierdzone formy doskonalenia zawodowego, tj. odbyte praktyki, certyfikaty, ukończone kursy czy webinaria. Dodatkowo wymagana jest znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Ponadto pracodawcy w swych ofertach kładą duży nacisk na kompetencje miękkie kandydata do pracy: komunikatywność, chęć nauki i rozwoju, samodzielność, dyspozycyjność i umiejętność analitycznego myślenia. Wiele firm deklarowało również dokształcanie potencjalnych pracowników i finansowanie wymaganych szkoleń oraz studiów.

W kwestii wymagań na stanowiska specjalistyczne pracodawcy głównie podkreślali posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego, doświadczenie na podobnym stanowisku oraz biegłość języka angielskiego (poziom minimum C1) a także podstawy rachunkowości i audytu. Dodatkowo w ofertach pojawiały się wymogi takie jak: znajomość MS Office w szczególności MS Excel, znajomość środowiska Microsoft, języków programowania REST, API, Java Script, a także komunikatywność, umiejętność pracy w grupie i zarządzania zespołem. Wśród proponowanych ofert pracy najczęściej pojawiały się takie jak: analityk, specjalista ds. marketingu, specjalista HR, specjalista ds. technologii, software developer, programista, biotechnolog, specjalista kadr i płac oraz audytor.

Swoje stoiska podczas Akademickich Targów Pracy miały również organizacje pozarządowe, m.in.: portal otouczelnie.pl, Fundacja Aktywizacja oraz Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Odwiedzający mogli również skorzystać z ich pomocy w celu planowania swojej ścieżki zawodowej.

Młodzież szkolna, jako mniejsza grupa odwiedzających, również mogła uzyskać szereg cennych informacji. Były to przede wszystkim treści dotyczące oferowanych programów stażowych i możliwości odbycia praktyk zawodowych. Na bazie rozmów z pracodawcami mieli okazję zebrać dane i niezbędne informacje do zaplanowania własnej dalszej ścieżki edukacyjnej.

  1. Nowe inwestycje w Łodzi i województwie łódzkim

W trzecim kwartale 2022 roku pojawiły się inwestycje generujące nowe miejsca pracy w regionie łódzkim.

W Łodzi zainwestowała firma ZF, producent systemów wizyjnych i radarowych. Rozbudowano Centrum Inżynieryjne, w którym są tworzone i testowane oprogramowanie i optyka między innymi do kamer i radarów dla branży motoryzacyjnej. Zatrudnienie mogą znaleźć zarówno inżynierowie z doświadczeniem, jak i studenci oraz absolwenci kierunków technicznych.[7]

Także w Łodzi rozwija się firma BSH. Planowana jest nowa linia do produkcji pralek, która ma być gotowa w połowie przyszłego roku. Powstanie kilkadziesiąt stanowisk, nie tylko produkcyjnych.[8]

Łódzki oddział rozwija Infopulse, firma z obszaru IT. Planowane jest zatrudnienie około 100 inżynierów oraz utworzenie programów stażowych dla studentów.[9]

Kolejną firmą inwestującą w Łodzi jest Marel, producent urządzeń, systemów, oprogramowania i serwisów dla przemysłu spożywczego. Działalność rozpoczyna Centrum Usług Wspólnych. Zatrudnienie już znalazło 70 osób, planowane są nowe miejsca pracy.[10]

W Łodzi otwiera biuro Link Financial Group. Jest to europejska firma reprezentująca rynek inwestycji i zarządzania wierzytelnościami. Docelowo zatrudnienie znajdzie 200 osób, na początek poszukiwani są kandydaci na stanowisko negocjatora.[11]

W Łodzi rozpoczyna działalność FINANTEQ, działający w obszarze IT dla bankowości mobilnej. Firma już zatrudniła 150 osób. Nadal poszukiwani są nowi pracownicy: eksperci techniczni, doświadczeni programiści (Java, iOS, Kotlin), analitycy biznesowi, testerzy, devops inżynierowie, scrum masterzy oraz juniorzy (iOS).[12]

Drugie centrum logistyczne w Łodzi otworzyła firma InPost, działająca w obszarze łańcucha dostaw. Zatrudnienie znajdzie 300 osób, przewoźnicy, kurierzy, pracownicy magazynowi i techniczni oraz specjaliści.[13]

O dwie kolejne hale rozbudowuje się w Łodzi centrum logistyczne Media Expert. Planowane jest zatrudnienie około 1000 osób.[14]

Kolejne centrum logistyczne na terenie Łodzi, budowane jest przez Hillwood Polska. Inwestycja ma być gotowa w 2023 roku.[15]

Rozbudowuje się centrum logistyczne Arvato w Strykowie. Obsługuje ono firmę H&M. planowane jest powstanie prawie 300 miejsc pracy.[16]

W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej inwestuje japońska firma Daikin. Jest jednym z największych producentów urządzeń wentylacyjnych i grzewczych. W Ksawerowie działalność rozpocznie fabryka pomp ciepła, w której do 2025 r. zatrudnienie znajdzie około 1000 osób.[17]

Także w ŁSSE inwestuje Ceramika Paradyż. Firma zamierza rozbudować zakład w Tomaszowie Mazowieckim.[18]

W Łodzi cały czas rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Przykładem może być rozpoczęcie kolejnego etapu Osiedla Primo, będą to dwa piętrowe budynki. Projekt realizowany jest w Nowym Centrum Łodzi.[19] To tylko jeden z licznych przykładów inwestycji zwiększających liczbę mieszkań. Można więc wnioskować, że pracy w branży budowlanej nie zabraknie.

Powyższe przykłady inwestycji wskazują na możliwość dalszej poprawy sytuacji gospodarczej regionu oraz zmniejszenia bezrobocia.

Opracował: 
Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu września 2022 r. wynosiła po rewizji 5,1%. [dane GUS].
[2] Stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego jest podana po uwzględnieniu rewizji, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/informacja-gus-nt-rewizji-stopy-bezrobocia-rejestrowanego-w-2022-r-,8,1.html, data dostępu: 26.10.2022 r.
[3] We wrześniu 2021 r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 6,4%, w Łodzi – 6,1%. [dane GUS].
[4] Analiza internetowych ofert pracy wykonywana jest w Obserwatorium cyklicznie, począwszy od 2010 roku
[5] A. Gębarowska-Matusiak, J. Tokarski „Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim”, ŁCDNiKP 2021
[6] Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2022, Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2022, ORPdE 2022