Prezentacje

Z prac nad monitorowaniem rynku pracy dla potrzeb edukacji

GOSPODARKA I RYNEK PRACY W ŁODZI I REGIONIE

Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji serdecznie zachęca do zapoznania się i wykorzystania udostępnionej prezentacji przygotowanej jak co roku dla punktu konsultacyjnego ORPdE na Targach Edukacyjnych.

Synteza badań rynku pracy na bazie wyników prac analityczno-badawczych ORPdE

Prezentacja ukazująca wybrane prace z obszaru MONITOROWANIA RYNKU PRACY DLA EDUKACJI

Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Prezentacja temtycznie związana z wystąpieniem pana Leszka Kurasa na konferecji z okazji uroczystego otwarcia REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Prezentacja pt. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji (Konferencja 12 IV 2010)

Obserwatorium Rynku Pracy źródłem informacji dla edukacji w obszarze PRZEMYSŁU MODY

Prezentacja pt. Obserwatorium Rynku Pracy źródłem informacji dla edukacji w obszarze PRZEMYSŁU MODY

Kwalifikacje zawodowe i umiejętności aktualnie poszukiwane na rynku pracy

Prezentacja pt. Kwalifikacje zawodowe i umiejętności aktualnie poszukiwane na rynku pracy

Subscribe to RSS - Prezentacje