Obserwatorium Rynku Pracy źródłem informacji dla edukacji w obszarze PRZEMYSŁU MODY

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Obserwatorium Rynku Pracy źródłem informacji dla edukacji w obszarze PRZEMYSŁU MODY (plik pdf) przygotowaną na ogólnopolską konferencję „Edukacja dla przemysłu mody”, zorganizowaną pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z Politechniką Łódzką, Związkiem Producentów Odzieży i Tekstyliów „Lewiatan”, Polską Izbą Odzieżowo-Tekstylną oraz Międzynarodowymi Targami Łódzkimi w dniu 12 marca 2010 r.

Autor: Elżbieta Ciepucha
Kierownik ORPdE

Rodzaj: