O nas

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji rozpoczęło działalność z dniem 1 września 2009 roku. Powstało ono na bazie doświadczeń funkcjonującej w latach 1999-2009 w ŁCDNiKP Pracowni Monitorowania Rynku Pracy dla Potrzeb Edukacji.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji ukierunkowana jest na analizę relacji, jakie zachodzą między edukacją a rynkiem pracy i dotyczy obszaru kształcenia na potrzeby regionalnego rynku pracy.

Zajmujemy się śledzeniem (obserwowaniem) sytuacji i zmian na rynku pracy oraz pozyskiwaniem informacji o oczekiwaniach tego rynku. Naszym celem jest prowadzenie kompleksowego systemu monitorowania rynku pracy dla potrzeb kształcenia zawodowego (szkolnego i ustawicznego) w Łodzi oraz w regionie.

Podstawowe kierunki prac:

  • Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań oraz analiz dotyczących zmian na lokalnym/regionalnym rynku pracy w kontekście potrzeb edukacji, m.in.: w zakresie przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji, kompetencji i usług szkoleniowych;

  • Dostarczanie narzędzi do szybkiego i elastycznego reagowania samorządów oraz szkolnictwa na potrzeby regionalnego rynku pracy oraz informacji dla potrzeb doradztwa zawodowego i dla programowania pożądanych w obszarze edukacji zmian (w zakresie określania kierunków kształcenia, poszukiwania nowych specjalizacji oraz koniecznych zmian w programach kształcenia).