Z prac nad monitorowaniem rynku pracy dla potrzeb edukacji

GOSPODARKA I RYNEK PRACY W ŁODZI I REGIONIE

Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji serdecznie zachęca do zapoznania się i wykorzystania udostępnionej prezentacji przygotowanej jak co roku dla punktu konsultacyjnego ORPdE na Targach Edukacyjnych. Ponieważ w tym roku Targi Edukacyjne nie odbędą się chcielibyśmy przekazać wszystkim zainteresowanym nauczycielom, doradcom zawodowym, uczącym się i ich rodzicom, naszym zdaniem, interesującą prezentację zawierającą informacje na temat rynku pracy i jego potrzeb, oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy oraz zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje.

Mamy nadzieję, że dostępna poniżej prezentacja będzie pomocą w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zaineresowanych do skorzystania z zebranych informacji.

Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji

Rodzaj: