Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Poniżej przedstawiamy prezentację (plik pdf) temtycznie związaną z wystąpieniem pana Leszka Kurasa na konferecji z okazji uroczystego otwarcia REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ, które odbyło się 25 lutego 2011 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Autor: Leszek Kuras
Specjalista ds. statystyki i analiz

Rodzaj: