Kształcenie i rynek pracy sektora budowlanego w regionie łódzkim

Branża budowlana to istotna część gospodarki regionu łódzkiego a niesłabnące potrzeby mieszkaniowe oraz potrzeby innych gałęzi gospodarki, szczególnie przetwórstwa przemysłowego i branży logistyczno-magazynowej wpływają w znaczący sposób na rozwój i potrzeby tej branży.

Dlatego też Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi pojęło się realizacji projektu „Kształcenie i rynek pracy sektora budowlanego w regionie łódzkim”. Głównym celem badania było określenie aktualnej sytuacji branży budowlanej w Łodzi i w regionie łódzkim oraz potrzeby kształcenia w zawodach związanych z analizowaną sekcją działalności. Badanie pozwoliło również na pozyskanie informacji na temat zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców reprezentujących branżę budowlaną. W projekcie badane były trzy grupy respondentów: uczniowie ostatnich klas szkół kształcących się w analizowanej branży, przedstawiciele edukacji, tj. dyrektorzy i kierownicy kształcenia praktycznego ze szkół budowlanych oraz pracodawcy.

Pragniemy poinformować, iż projekt się zakończył a jego wyniki zostały zebrane w opublikowanym raporcie pt. „Branża budowlana w regionie łódzkim” (cykl Analizy i badania nr 49). Prezentujemy w nim:

  • stan szkolnictwa zawodowego w wyodrębnionych zawodach na terenie Łodzi i okolic,
  • charakterystykę wybranych zawodów, programów kształcenia oraz uzyskanych uprawnień i ukształtowanych umiejętności,
  • stopień przygotowania absolwentów szkół zawodowych kształcących w analizowanej branży do wejścia na rynek pracy,
  • rozmiar i strukturę popytu na pracowników z tego obszaru na łódzkim i wojewódzkim rynku pracy,
  • kompetencje zawodowe i społeczne oczekiwane przez pracodawców branży budowlanej.

Publikację kierujemy do przyszłych uczestników rynku pracy – uczniów oraz absolwentów szkół i ich rodziców, jak również do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, doradców zawodowych, instytucji i osób kształtujących lokalną politykę edukacyjną.

Raport dostępny jest w wersji drukowanej w Wydawnictwie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz w wersji elektronicznej w e-bibliotece ORPdE (http://orpde.wckp.lodz.pl/bibliotekaorpde).

Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie podsumowujące, na którym w sposób syntetyczny, członkowie zespołu badawczego, przedstawili wyniki badania. Spotkanie zostało zrealizowane w Studiu TV ŁCDNiKP i jest dostępne pod linkiem: https://studio.wckp.lodz.pl/?grupa=Rynek%20Pracy

Serdecznie zapraszamy do jego obejrzenia!