Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2022 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2022 roku” jest kolejnym opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, które powstało w 2022 roku. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w drugim kwartale b.r., a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

  1. Bezrobocie w I i II kw. 2022 r.

Stopa bezrobocia w województwie łódzkim w końcu czerwca 2022 roku wyniosła 5,3%, o 0,4p.p. przekraczając analogiczną wartość dla Polski[1]. W analizowanym miesiącu wskaźnik ten dla Łodzi był o 0,7p.p. wyższy w porównaniu z jego wartością dla kraju. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia w Łodzi przekraczała wartość dla województwa łódzkiego o 0,3p.p. Dane pokazujące poziom bezrobocia w regionie łódzkim przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w I i II kw. 2022 r.

Obszar 01.2022 02.2022 03.2022 04.2022 05.2022 06.2022
województwo łódzkie LB [w tys.] 62,8 62,6 62,3 61,4 60,2 58,2
SB [w%] 5,8 5,7 5,7 5,6 5,5 5,3
Łódź LB [w tys.] 20,7 20,6 20,7 20,7 20,4 19,8
SB [w%] 5,9 5,8 5,8 5,9 5,8 5,6

Źródło: GUS

W woj. łódzkim w czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była o 0,5p.p. niższa niż w styczniu tego roku, natomiast w Łodzi w ciągu analizowanych sześciu miesięcy zmalała o 0,3p.p.

Porównując liczbę bezrobotnych w województwie łódzkim w styczniu 2022 r. z danymi z czerwca b.r. można zauważyć, że liczba bezrobotnych jest niższa w czerwcu o 4,6 tys. W Łodzi w analogicznym okresie z rejestrów urzędów pracy ubyło 0,9 tys. bezrobotnych (tj. 4,3%).

Porównując stopę bezrobocia w województwie łódzkim w czerwcu 2021 r.[2] z analogicznym miesiącem 2022 roku, można zaobserwować spadek powyższego wskaźnika o 0,8.p.p. Odpowiednio w Łodzi, porównując rok do roku, stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,6p.p.

Zmniejszająca się stopa bezrobocia pozwala z optymizmem spojrzeć w przyszłość absolwentom szkół różnego typu jak i pozostałym osobom poszukującym pracy.

  1. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

Druga część analizy określa poziom zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w Łodzi oraz w województwie łódzkim w II kw. 2022 roku. Źródłem danych są oferty pracy zamieszczane w witrynie pracuj.pl. Wykres przedstawia średnią miesięczną liczbę ogłoszeń dostępnych w poszczególnych branżach portalu.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (II kw. 2022 r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w II kw. 2022 r. w portalu pracuj.pl.

W drugim kwartale 2022 r. w osiemnastu sekcjach portalu pracuj.pl średnia miesięczna liczba ofert była wyższa niż 100 (o jedną więcej niż w I kw. b.r.). Większość branż (21 z 34) zanotowała wzrost liczby miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2022). Największy przypadł w udziale obszarom: „sektor publiczny” (o 67,8%), „transport, spedycja, logistyka” (o 57,4%), „ubezpieczenia” (o 56,7%), „produkcja” (o 31,9%), „energetyka” (o 31,7%), „zakupy” (o 31%). W trzynastu sekcjach liczba ofert w porównaniu z I kw. 2022 r. zmniejszyła się. Najwięcej ubyło w branżach: „inne” (o 28,3%), „BHP, ochrona środowiska” (o 17,8%), „edukacja, szkolenia” (o 17,3%). W sekcji „łańcuch dostaw” liczba ogłoszeń pozostała na porównywalnym poziomie.

Branże, w których w czerwcu 2022 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, to: „finanse, ekonomia”, „sprzedaż”, „IT-rozwój oprogramowania”, „inżynieria”. W wymienionych sekcjach dostępnych było ponad 400 miejsc pracy miesięcznie.

Szczegółowej analizie poddano branże: „hotelarstwo, gastronomia, turystyka”, „zdrowie, uroda, rekreacja” oraz „Internet, e-commerce, nowe media”. Rozpatrywane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w czerwcu 2022 r. Poziom zapotrzebowania na pracowników zestawiono z analogicznymi danymi z marca, czerwca, września, grudnia 2021 r. oraz stycznia 2022 r.[3] Wybrane sekcje omawiane były także podczas trwania pandemii covid-19, co pozwala na sprawdzenie ich kondycji po jej zakończeniu.

Liczbę ofert dostępnych w analizowanych kwartałach oraz w miesiącach kończących kwartał w sekcji „hotelarstwo, gastronomia, turystyka” przedstawia wykres 2.

Wykres 2.
Liczba ofert w branży „hotelarstwo, gastronomia, turystyka”,
I, II, III i IV kw. 2021 r. oraz I i II kw. 2022 r., portal pracuj.pl

Liczba ofert w branży hotelarstwo, gastronomia, turystyka

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Liczba wolnych miejsc pracy w rozpatrywanym okresie (II kw. 2022 r.) wzrosła w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r. o 13,3% . Jeśli porównamy miesiące kończące kwartał I i II to zauważymy, że w czerwcu b.r. ubyło miejsc pracy o 16,7%.

W ostatnim miesiącu II kw. 2022 r. pracodawcy poszukiwali, między innymi, kandydatów na stanowiska: manager restauracji pracowniczej (3 oferty), kelner/kelnerka (2 oferty), kierownik restauracji (2 oferty), recepcjonista/recepcjonistka (2 oferty), specjalista ds. turystyki (2 oferty), aststent/ka w Dziale Obsługi Destynacji, asystent/ka w Dziale Obsługi Produktu, barista-pracownik kawiarni, kucharz, rezydent biura podróży, specjalista ds. rezerwacji. Od przyszłych pracowników oczekiwano następujących kompetencji i kwalifikacji: komunikatywna znajomość języka angielskiego, doświadczenie zawodowe poparte odpowiednim poziomem wiedzy i umiejętności, umiejętności interpersonalne oraz pracy w zespole. Poszukiwano kandydatów prezentujących wysoką kulturę osobistą, znających pakiet MS Office, chcących się rozwijać. Szansę na zatrudnienie miały osoby odpowiedzialne, sumienne, zaangażowane, z pozytywnym nastawieniem, umiejętnościami organizacyjnymi, potrafiące pracować pod presją czasu, odporne na stres. Na stanowiskach specjalistów preferowano wykształcenie średnie kierunkowe, natomiast od kadry kierowniczej oczekiwano dyplomu wyższej uczelni oraz rozwiniętych umiejętności menedżerskich. Pracowników zatrudniały: hotele, restauracje, firmy cateringowe.

W czerwcu 2022 r. w sekcji „zdrowie, uroda, rekreacja” dostępne były 34 oferty (o 42,4% mniej niż w marcu b.r.), a w drugim kwartale b.r. poszukiwano ogółem 184 pracowników (o 26,9% więcej niż w pierwszym kwartale). Dane przedstawiono na wykresie 3.

Wykres 3.
Liczba ofert w branży „zdrowie, uroda, rekreacja”,
I, II, III i IV kw. 2021 r. oraz I i II kw. 2022r., portal pracuj.pl

Liczba ofert w branży zdrowie, uroda, rekreacja

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: kosmetolog (najwięcej, tj. 5 ofert), optometrysta-refrakcjonista (3 oferty), magister farmacji (2 oferty), fizjoterapeuta (2 oferty), psychoterapeuta (2 oferty), technik farmaceutyczny, trener personalny, neurolog dziecięcy, technik dentystyczny, psychiatra dziecięcy. Pracodawcy oczekiwali następujących kompetencji i kwalifikacji: wykształcenie wyższe, zaangażowanie w wykonywaną pracę, wiedza i umiejętności zawodowe, chęć rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, wysoka kultura osobista, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Ponadto poszukiwano osób, które są dyspozycyjne, potrafią pracować w zespole, mają doświadczenie na podobnym stanowisku, z umiejętnościami interpersonalnymi, potrafią organizować pracę, znają pakiet MS Office. Poszukiwano osób ze specjalistycznymi uprawnieniami, np.: znajomość programów KAMSOFT, ukończony minimum II rok 4 - letniego szkolenia psychoterapeutycznego. Firmy zatrudniające pracowników to przychodnie zdrowia, gabinety medyczne i szpitale, salony optyczne, apteki, gabinety kosmetyczne, kluby fitness.

W branży „Internet, e-commerce, nowe media” w pierwszym oraz drugim kwartale b.r. pracodawcy oferowali porównywalną liczbę miejsc pracy. Jeśli zestawimy ze sobą dane z ostatnich miesięcy kwartałów, można zauważyć, że w czerwcu ubyło ofert (o 34,9%). Liczbę ofert zamieszczoną przez pracodawców w porównywanych okresach przedstawia wykres 4.

Wykres 4.
Liczba ofert w branży „internet, e-commerce, nowe media”,
I, II, III i IV kw. 2021 r. oraz I i II kw. 2022 r., portal pracuj.pl

Liczba ofert w branży internet, e-commerce, nowe media

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Pracodawcy chcieli zatrudnić między innymi kandydatów na następujące stanowiska: specjalista ds. e-commerce (8 ofert), specjalista ds. marketingu (8 ofert), Specjalista Facebook Ads/ LinkedIn Ads (5 ofert), Front-End Developer (3 oferty), Copywriter SEO, E-commerce Manager, Growth Marketing Manager, Java Developer, pracownik Działu Obsługi Klienta, Project Manager – e – commerce, Social Media Specialist, Specjalista ds. e-marketingu (performance marketing specialist), specjalista ds. obsługi klienta, UX Designer. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie na podobnym stanowisku, wiedza i umiejętności zawodowe, komunikatywna znajomość języka angielskiego, bardzo dobra organizacja pracy. Poszukiwano kandydatów, którzy są komunikatywni, z umiejętnościami interpersonalnymi, potrafią pracować w zespole, mają umiejętności analityczne, są zaangażowani w wykonywaną pracę, kreatywni, mają „lekkie pióro” i chcą się rozwijać. Często poszukiwano osób z wykształceniem wyższym oraz znajomością pakietu MS Office (przede wszystkim Excel). Pracowników najczęściej poszukiwały firmy prowadzące sprzedaż internetową.

  1. Nowe inwestycje w Łodzi i województwie łódzkim

Drugi kwartał 2022 roku obfitował w inwestycje wiążące się z powstawaniem nowych miejsc pracy w regionie łódzkim.

W Łodzi otwiera biuro amerykańska firma TaskUs, prowadząca działalność w obszarze BPO. Jest światowym dostarczycielem usług outsourcingu cyfrowego. Na początku planowane jest zatrudnienie około 100 pracowników, w dalszej perspektywie powstaną kolejne miejsca pracy.[4]

Kolejna amerykańska firma iTechArt uruchamia w Łodzi centrum kompetencyjne. Na stanowiskach blockchain developerów zatrudnienie znajdzie 50 specjalistów.[5]

Także w Łodzi rekrutuje firma Sii, działająca w mieście już od dziesięciu lat. Poszukiwanych jest ponad 150 kandydatów z obszaru IT, księgowości, marketingu oraz administracji. Szansę na zatrudnienie mają Developerzy Java, .NET. C++, Mobile (iOS/Android), architekci, testerzy manualni i automatyzujący, inżynierowie DevOps, analitycy biznesowi, Project Managerowie, specjaliści help desk ze znajomością języków obcych, eksperci Business Intelligence oraz Salesforce. Firma realizuje także wakacyjny program stażowy dla studentów.[6]

Nabór kandydatów z doświadczeniem w obszarze technologii, doradztwa biznesowego oraz zarządzania projektami prowadzi firma EY. W wyniku rozszerzenia działalności w Łodzi powstanie 150 stanowisk, a pierwsi nowozatrudnieni rozpoczną pracę w lipcu b.r. Dla pracodawcy ważna jest komunikatywna znajomość języka angielskiego.[7]

W maju b.r. rozpoczęła w Łodzi działalność francuska firma Docaposte. Powstało centrum badawczo-rozwojowe z obszaru cyfrowej i mobilnej transformacji przedsiębiorstw i instytucji. Docelowo planowane jest zatrudnienie co najmniej 40 osób. Poszukiwani będą kandydaci z kwalifikacjami z obszaru badań i rozwoju, a także, między innymi, pracownicy obsługi biura oraz księgowości.[8]

Kolejną łódzką inwestycją jest nowe biuro firmy DataArt, zajmującej się doradztwem technologicznym. Zatrudnienie znajdzie 80 osób z branży IT. Poszukiwani są przede wszystkim specjaliści znający technologie Java, JavaScript, .NET, Android, iOS, a także testerzy oprogramowania oraz analitycy biznesowi. Na pracę mogą także liczyć absolwenci i studenci ostatnich lat studiów informatycznych.[9]

Przedstawione powyżej wybrane przykłady inwestycji pozwalają mieć nadzieję na dalszą poprawę sytuacji gospodarczej regionu, a co za tym idzie, zmniejszenie bezrobocia.

Opracował: 
Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu czerwca 2022 r. wynosiła 4,9%. [dane GUS].
[2] W czerwcu 2021 r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 6,1%, w Łodzi – 6,2%. [dane GUS].
[3] Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2021 roku; ORPdE, kwiecień 2021 r., Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2021 roku; ORPdE, lipiec 2021 r.; Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2021 roku; ORPdE, październik 2021 r.; Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2021 roku; ORPdE, styczeń 2022 r.; Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2022 roku; ORPdE, kwiecień 2022 r.