Jaki pracownik, jaki zawód? Rynek pracy województwa łódzkiego.

Prezentowana analiza jest czternastym z cyklu opracowań poruszających tematykę zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim, który został zapoczątkowany w 2010 roku i jest powtarzany rokrocznie. Głównym celem projektu jest obserwowanie zmian zachodzących na rynku pracy oraz w gospodarce regionu łódzkiego. Monitoring internetowych ofert pracy doskonale wpisuje się w powyższe działania, a kontynuowanie go na przestrzeni dłuższego czasu, co pozwala na obserwację zmian i tendencji na rynku pracy województwa łódzkiego.

Opracowanie zawiera dane dotyczące zawodów i kwalifikacji, na które istnieje zapotrzebowanie w regionie łódzkim. Dane te wzbogacono o charakterystykę wybranych branż pod kątem oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy oraz oferowanych na poszczególnych stanowiskach benefitów. Informacje te mogą być szczególnie istotne dla młodzieży planującej ścieżkę kariery zawodowej oraz dla systemu edukacji w kontekście tworzenia nowych kierunków kształcenia.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z prezentowanym opracowaniem.

Publikacja jest dostępna w wersji drukowanej w Wydawnictwie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Raport udostępniamy również w wersji elektronicznej w e-bibliotece ORPdE (http://orpde.wckp.lodz.pl/bibliotekaorpde).

Autor: 
Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski
Rok wydania: 
2 024r.