Branża logistyczna w województwie łódzkim

Opracowanie ma na celu zebranie istniejących, w różnego rodzaju publikacjach, danych rozproszonych by stworzyć spójny obraz sektora logistycznego oraz ukazać jego aktualny stan oraz potencjał rozwojowy pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy i potrzeb pracodawców odnośnie kwalifikacji pracowników.

Rozwijająca się branża logistyczna wzbudziła nasze zainteresowanie, gdyż jest ona atrakcyjnym pracodawcą który potrzebuje zróżnicowanych grup pracowników reprezentujących praktycznie wszystkie poziomy kwalifikacji i różne kategorie wiekowe.

Prezentowany raport badawczy kierowany jest zarówno do przyszłych uczestników rynku pracy – uczniów oraz absolwentów szkół i ich rodziców, ale także do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, doradców zawodowych, instytucji i osób kształtujących lokalną politykę edukacyjną.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z prezentowanym opracowaniem.

Publikacja jest dostępna w wersji drukowanej w Wydawnictwie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Raport udostępniamy również w wersji elektronicznej w e-bibliotece ORPdE (http://orpde.wckp.lodz.pl/bibliotekaorpde).

Autor: 
Anna Gębarowska-Matusiak, Klaudia Hyska-Frede, Jadwiga Kaczmarska-Krawczak, Jarosław Tokarski
Rok wydania: 
2 023r.