Informacja na temat kierunków studiów i specjalności oferowanych przez łódzkie uczelnie, uczelnie w województwie łódzkim oraz anonsowanych nowych kierunków studiów

Prezentowana informacja zawiera dane, które zostały zebrane na podstawie wywiadów telefonicznych z wybranymi szkołami wyższymi oraz stron internetowych uczelni.

W zestawieniu podano kierunki i specjalności łódzkich szkół wyższych publicznych i niepublicznych. Większość kierunków jest oferowana na poziomie licencjackim i magisterskim, zatem istnieje możliwość łączenia kilku kierunków i specjalności.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z prezentowanym opracowaniem.

Autor: 
Anna Sołtys
Rok wydania: 
2 016r.