Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim

Raport, który Państwu prezentujemy, jest już dwunastym wydaniem z serii analiz poświęconych charakterystyce zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim, opracowanym w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

W publikacji zamieszczone zostały informacje o tym ile wolnych miejsc pracy i na jakich stanowiskach oferują poszczególne branże, a także, jakie wymagania stawiane są kandydatom. Dla wybranych branż przeanalizowano oczekiwania pracodawców wobec kandydatów na poszczególne stanowiska. Szczegółowemu opracowaniu poddano siedem sekcji portalu pracuj.pl: „badania i rozwój”, „bhp, ochrona środowiska”, „budownictwo”, „edukacja, szkolenia”, „hotelarstwo, gastronomia, turystyka”, „internet, e-commerce, nowe media”, „zdrowie, uroda, rekreacja”. Opracowanie poszczególnych branż pogłębiono o opis benefitów oferowanych przez pracodawców, co pozwoliło na przedstawienie pełniejszego obrazu rynku pracy regionu łódzkiego.

Mamy nadzieję, że zawarte w raporcie informacje dotyczące poziomu zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych obszarach gospodarki oraz oczekiwań pracodawców w zakresie poszukiwanych kwalifikacji będą pomocne w planowaniu przez młodzież kariery zawodowej, a także w procesie projektowania nowych kierunków kształcenia zawodowego. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców. Są nimi przedstawiciele samorządu regionu łódzkiego i instytucji związanych z edukacją, dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi oraz uczniowie różnych typów szkół, ich rodzice lub opiekunowie.

Raport jest dostępny zarówno w wersji książkowej w Wydawnictwie ŁCDNiKP, w Obserwatorium oraz w wersji elektronicznej w e-bibliotece ORPdE (http://orpde.wckp.lodz.pl/bibliotekaorpde).

Autor: 
Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski
Rok wydania: 
2 021r.