Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników w branży informatycznej

W opracowaniu zawarto wyniki projektu analitycznego, który dotyczył rozpoznania potrzeb rynku pracy w zakresie zatrudnienia pracowników w zawodach związanych z branżą informatyczną. Szczegółową analizę przeprowadzono w oparciu o wybrane portale internetowe prezentujące oferty pracy dla tej grupy osób poszukujących zatrudnienia. Dla potrzeb prowadzonej analizy wykorzystano także wybrane aktualne wyniki badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji i innych instytucji badawczych, dane urzędów pracy oraz dostępne źródła zastane. W publikacji zwrócono szczególnie uwagę na oczekiwania kierowane pod adresem branży ICT oraz pojawiające się nowe zawody i specjalności.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z prezentowanym raportem.

Autor: 
Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Anna Gębarowska-Matusiak
Rok wydania: 
2 016r.