Zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje społeczne i zawodowe pracowników oraz branże rozwojowe w świetle wyników prac analityczno-badawczych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Prezentowana publikacja przedstawia w skrócie najważniejsze prace i badania prowadzone przez Zespół Obserwatorium. Ponadto zawiera syntetyczne zestawienie informacji pozyskanych podczas ich realizacji na temat sytuacji i zmian na rynku pracy, aktualnych i prognozowanych potrzeb kadrowych firm i oczekiwań przedsiębiorców co do kompetencji przyszłych pracowników.

W opracowaniu zawarto informacje i wnioski wynikające z badań ankietowych pracodawców, szczegółowych analiz prowadzonych przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na potrzeby różnych szkół, placówek edukacyjnych czy instytucji samorządu oraz cyklicznego projektu badawczego „Analiza internetowych ofert pracy”. Można w nim znaleźć między innymi informacje o potrzebach sektora spożywczego, motoryzacji, logistyki, informatyki, a także o takich „przyszłościowych” dziedzinach jak biotechnologia czy sztuczna inteligencja.

Publikacja jest dostępna w wersji drukowanej w Wydawnictwie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz w siedzibie Obserwatorium. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nią.

Autor: 
Elżbieta Ciepucha
Rok wydania: 
2 019r.