Zawody deficytowe i kwalifikacje oczekiwane przez rynek pracy w Polsce i województwie łódzkim w latach 2015–2018

Prezentowane opracowanie jest kolejną publikacjąobszaru monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy przygotowaną w ramach działań Obserwatorium. Zostały w nim ukazane trendy na krajowym i łódzkim rynku pracy pod kątem wymaganych kwalifikacji oraz poszukiwanych zawodów z uwzględnieniem rocznych prognoz w tym zakresie. Aby lepiej zobrazować zachodzące zmiany, wykorzystano dane z czterech niezależnych źródeł: projektu „Niedobór Talentów” (ManpowerGroup), portalu „Monitoring Zawodów deficytowych i nadwyżkowych” (Urzędy Pracy), badania „Barometr zawodów” oraz z badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Zwarte w raporcie informacje na temat zapotrzebowania na kwalifikacje i zawody mogą być pomocne w planowaniu przez młodzież kariery zawodowej, a także w procesie tworzenia nowych kierunków kształcenia i szkoleń. Publikację dedykujemy przedstawicielom samorządów regionu łódzkiego, placówek edukacyjnych oraz doradcom zawodowym, rodzicom i osobom uczącym się.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z prezentowanym opracowaniem.

Autor: 
Klaudia Hyska (koordynacja: Elżbieta Ciepucha)
Rok wydania: 
2 018r.