Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza ofert pracy dostępnych w województwie łódzkim w portalu pracuj.pl

Analiza „Jaki pracownik, jaki zawód?” jest cyklicznym projektem Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2010 roku. Raport, który Państwu prezentujemy, jest już jedenastym wydaniem opracowanym w Obserwatorium.

Realizując to zadanie pojęliśmy próbę odpowiedzi na pytania: w jakich obszarach gospodarki województwa łódzkiego występuje największe zapotrzebowanie na pracowników, ile wolnych miejsc pracy oferują poszczególne branże i zawody, jakie są oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy, jakie kwalifikacje są najbardziej pożądane na rynku pracy w wybranych obszarach gospodarki oraz jakie benefity oferują pracodawcy?

Analizie poddano zebrane dane z około 19 tys. ofert pracy, jakie się ukazały w portalu pracuj.pl, a szczegółowemu opracowaniu wybrane branże: „finanse, ekonomia”, „administracja biurowa”, „human resources, zasoby ludzkie”, „bankowość”, „ubezpieczenia”, „public relations”, „łańcuch dostaw”, „transport, spedycja”.

Wierzymy, że znajomość odpowiedzi na pytania postawione podczas badania może być pomocna w planowaniu przez młodzież kariery zawodowej, a także powinna być brana pod uwagę w procesie projektowania nowych kierunków kształcenia zawodowego.

Publikację adresujemy do szerokiego grona odbiorców: doradców zawodowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i pedagogów. Opracowanie to może również wspierać uczniów i ich rodziców w planowaniu przyszłej kariery zawodowej oraz być przydatne w prowadzeniu zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

Raport jest dostępny zarówno w wersji książkowej w Wydawnictwie ŁCDNiKP, w Obserwatorium oraz w wersji elektronicznej w e-bibliotece ORPdE (http://orpde.wckp.lodz.pl/bibliotekaorpde).

Autor: 
Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski
Rok wydania: 
2 020r.