Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych ofert pracy.

W opracowaniu omówiono wyniki przeprowadzonej analizy internetowych ofert pracy z punktu widzenia wybranych portali, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań pracodawców odnośnie kompetencji przyszłych pracowników.

Celem prowadzonej analizy było sprawdzenie częstotliwości występowania ogłoszeń o rekrutacji pracowników na określone stanowiska w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki w województwie łódzkim w I półroczu 2016 roku. W ramach tego projektu badawczego prowadzony jest od 2010 roku ustawiczny szczegółowy monitoring ofert pracy zamieszczanych w portalu internetowym pracuj.pl. Dodatkowo w dwóch ostatnich (tj, szóstej i siódmej) edycjach badania monitorowany był także portal internetowy gratka.pl. Oferty pracy są badane w przekroju kwalifikacyjno-zawodowym. W opracowaniu wyodrębniona została również kategoria „praktyki, staże”, której analiza pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, na jakich stanowiskach i w jakich firmach zatrudniani są praktykanci oraz stażyści.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z prezentowanym raportem.

Autor: 
Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski
Rok wydania: 
2 016r.