Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych ofert pracy kierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego

W dziesiątej edycji cyklicznego raportu, przygotowanego przez zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, poprzez analizę internetowych ofert pracy zamieszczonych w portalu pracuj.pl, podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: jaka jest skala zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych branżach gospodarki województwa łódzkiego, jakie są oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy oraz jakie kwalifikacje są najbardziej pożądane na rynku pracy w wybranych obszarach gospodarki. Dodatkowo analizę poszczególnych branż pogłębiono o opis benefitów oferowanych przez pracodawców, co pozwoliło na przedstawienie pełniejszego obrazu rynku pracy regionu łódzkiego.

Znajomość odpowiedzi na powyższe pytania może być pomocna w planowaniu przez młodzież kariery zawodowej, a także powinna być brana pod uwagę w procesie projektowania nowych kierunków kształcenia zawodowego. Publikację adresujemy więc do szerokiego grona odbiorców.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem zarówno doradców edukacyjno–zawodowych, jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół i pedagogów. Opracowanie to może być szczególnie przydatne w prowadzeniu zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, a także może wspierać uczniów planujących swoją przyszłą karierę oraz ich rodziców i opiekunów.

Raport jest dostępny zarówno w wersji książkowej w siedzibie Obserwatorium, jak i w wersji elektronicznej w e-bibliotece ORPdE (http://orpde.wckp.lodz.pl/bibliotekaorpde).

 

Autor: 
Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski
Rok wydania: 
2 019r.