Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza ofert pracy zamieszczonych w portalu pracuj.pl

W kolejnej edycji cyklicznego raportu, przygotowanego przez zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, podjęto próbę zidentyfikowania wielkości zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych obszarach gospodarki regionu łódzkiego, z uwzględnieniem praktyk i staży oraz rozpoznanie zawodów i kwalifikacji najczęściej poszukiwanych na rynku pracy. Realizując to zadanie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie w jakich obszarach gospodarki regionu łódzkiego występuje największe zapotrzebowanie na pracowników, ile wolnych miejsc pracy oferowano w poszczególnych branżach i zawodach oraz jakie wymagania stawiają pracodawcy poszukiwanym przez siebie kandydatom.

Zachęcamy do lektury publikacji doradców edukacyjno–zawodowych, nauczycieli, dyrektorów oraz pedagogów, jako pomoc w realizacji zajęć dotyczących poradnictwa zawodowego, a także uczniów planujących swoją karierę oraz ich rodziców i opiekunów.

Raport jest dostępny zarówno w wersji książkowej w siedzibie Obserwatorium, jak i w wersji elektronicznej w e-bibliotece.

Autor: 
Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski
Rok wydania: 
2 018r.