Publikacje

Tytuł Autor Rok wydania Plik
Potrzeby kadrowe pracodawców - partnerów Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Jarosław Tokarski 2 016r.
JAKI PRACOWNIK, JAKI ZAWÓD? Analiza internetowych ofert pracy z punktu widzenia wybranych portali - oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników Anna Gębarowska-Matusiak (współpraca: Jarosław Tokarski) 2 015r.
Badanie losów absolwentów łódzkich szkół zawodowych. Raport z badań. praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa 2 015r.
Diagnoza potrzeb łódzkiego rynku pracy w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Raport z badań. Marcin Lipiec (koordynacja prac i współpraca: Elżbieta Ciepucha) 2 014r.
publikacja nr 29 okładka JAKI PRACOWNIK, JAKI ZAWÓD? Analiza internetowych ofert pracy na podstawie portalu PRACUJ.PL - oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników Anna Gębarowska-Matusiak (współpraca: Jarosław Tokarski) 2 014r.
, Struktury kwalifikacyjno-zawodowe podaży i popytu na pracę w regionie łódzkim w świetle wybranych danych urzędów pracy. Prognoza zatrudnienia według średnich grup zawodowych. Elżbieta Ciepucha, Remigiusz Żulicki 2 014r.
Uszczegółowione analizy rynku pracy w kontekście zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach na bazie projektów analityczno-badawczych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji 2 014r.
Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy w wybranych sekcjach - oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników Leszek Kuras, Anna Gębarowska-Matusiak 2 013r.
okladka pub24 Diagnoza potrzeb łódzkiego rynku pracy a konieczność zmian w kierunkach kształcenia w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej Marcin Lipiec (koordynacja: Elżbieta Ciepucha) 2 013r.
okładka pub analizy i badania nr 22 Projekt analityczno-badawczy „Badanie losów absolwentów łódzkich szkół zawodowych" – koncepcja badawcza Elżbieta Ciepucha 2 013r.
Zapotrzebowanie kadrowe firm w Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+ Elżbieta Ciepucha, Anna Gębarowska-Matusiak, Leszek Kuras, Jarosław Tokarski 2 013r.
Poczta dzwonowa. Budowanie lokalnych więzi społecznych praca zbiorowa pod redakcją Janusza Moosa 2 013r.
Wyzwania systemu edukacji w kontekście inwestowania w kapitał ludzki – z uwzględnieniem potrzeb szkolnictwa zawodowego i możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego Elżbieta Ciepucha 2 012r.
Jaki pracownik – jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy w branżach: finanse/ekonomia, księgowość/audyt/podatki, logistyka/spedycja/dystrybucja w okresie sytczeń-czerwiec 2012 roku Leszek Kuras 2 012r.
Oczekiwania łódzkich szkół ponadgimnazjalnych wobec pracodawców z regionu – wyniki badania ankietowego praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa 2 012r. PDF icon Rekomendacje konferencji - Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb organizacji współpracy szkół z pracodawcami w województwie łódzkim.pdf
Stan i prognozy rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce i województwie łódzkim z perspektywy potrzeb rynku pracy praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa 2 012r. PDF icon Rekomendacje po seminarium - OŹE w Polsce i w regionie łódzkim z perspektywy potrzeb pracodawców.pdf
Wybrane projekty prowadzone przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji oraz Instytucje Partnerskie Krzysztof Szpakowski, red. Elżbieta Ciepucha 2 012r.
Potrzeby regionalnego rynku pracy w układzie etosu pracy Potrzeby regionalnego rynku pracy w układzie etosu pracy. Studium przypadku dla województwa łódzkiego. Jakub Stempień, Leszek Kuras 2 011r.
Jaki pracownik – jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy w branżach: informatyka, produkcja oraz instalacja/utrzymanie/serwis – oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników. Leszek Kuras 2 011r.
Rzemiosło i przedsiębiorcy w województwie Łódzkim – potrzeby kadrowe i oczekiwania wobec pracowników Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa 2 011r. PDF icon Rekomendacje po konferencji - Rzemiosło i przedsięborcy.pdf

Strony