JAKI PRACOWNIK, JAKI ZAWÓD? Analiza internetowych ofert pracy na podstawie portalu PRACUJ.PL - oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników

publikacja nr 29 okładka

Ukazało się nowe opracowanie z cyklu Jaki pracownik, jaki zawód?, będące już piątym raportem z badania, prowadzonego przez zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji cyklicznie od 2010 roku. Projekt ma na celu określenie, jak kształtuje się rynek pracy regionu łódzkiego w poszczególnych branżach (ile jest wolnych miejsc pracy i w jakich zawodach) oraz jakich kwalifikacji oczekują pracodawcy od przyszłych pracowników. W opracowaniu dostępne są, więc dane dotyczące zarówno liczby wolnych miejsc pracy przypadających na poszczególne branże wyodrębnione przez portal pracuj.pl, jak i informacje odnoszące się do zamieszczanych w ofertach oczekiwań pracodawców wobec kandydatów na określone stanowiska. W najnowszym opracowaniu w odróżnieniu od poprzednich edycji, szczegółowo rozpatrywano wszystkie sekcje uwzględnione w portalu. Na potrzeby analizy wyodrębniona została też kategoria „praktyki, staże”, której analiza dała odpowiedź na pytanie, na jakich stanowiskach i w jakich firmach zatrudniani są praktykanci oraz stażyści.

Informacje zaprezentowane w raporcie mają szczególne znaczenie zarówno dla młodzieży planującej ścieżkę kariery zawodowej jak i dla systemu edukacji, w kontekście tworzenia nowych kierunków kształcenia. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców. Wśród których są zarówno przedstawiciele samorządów województwa łódzkiego oraz instytucji związanych z edukacją, jak i dyrektorzy, nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, doradcy zawodowi oraz rodzice i uczniowie. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym opracowaniem wszystkie zainteresowane osoby.

Autor: 
Anna Gębarowska-Matusiak (współpraca: Jarosław Tokarski)
Rok wydania: 
2 014r.