Oferty pracy skierowane do osób niepełnosprawnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego

Prezentowane opracowanie dotyczy możliwości znalezienia pracy przez osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie Łodzi oraz województwa łódzkiego, w tym absolwentów szkół.

W celu określenia zapotrzebowania na niepełnosprawnych pracowników wykorzystano dane pochodzące z kilku wyspecjalizowanych portali internetowych: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (www.popon.pl), www.praca.konektia.pl, www.praca.gratka.pl. Oferty były zbierane w okresie od listopada 2015 roku do lutego 2016 roku. Ponadto wykorzystana została informacja dotycząca wolnych miejsc pracy pochodząca z Centralnej Bazy Ofert Pracy znajdujących się w dyspozycji powiatowych urzędów pracy województwa łódzkiego (www.psz.praca.gov.pl).

Podsumowanie badań i rekomendacje zamieszczone w raporcie mogą być ważnymi informacjami służącymi osiągnięciu równowagi kobiet i mężczyzn w procesach dochodzenia do prowadzenia działalności gospodarczej, menedżerskiej oraz udziału w życiu społecznym i organach władzy publicznej.

Zebrany w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji materiał analityczny pozwala na scharakteryzowanie zarówno rozmiaru zapotrzebowania na niepełnosprawnych pracowników, jak i branż, w których mogą oni znaleźć zatrudnienie.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z prezentowanym opracowaniem.

Autor: 
Elżbieta Ciepucha, Anna Gębarowska-Matusiak
Rok wydania: 
2 016r.