Kobieta sukcesu na łódzkim rynku pracy. Raport z badań.

Prezentowany raport stanowi końcowy efekt projektu badawczego przeprowadzonego w 2015 roku, który został zrealizowany w ramach umów partnerskich przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Agencję Analiz Statystyczno-Ekonomicznych „An-Stat” oraz Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.

Głównym celem projektu było pozyskanie informacji o sytuacji kobiet na łódzkim rynku pracy, a zwłaszcza informacji na temat czynników warunkujących sukces kobiet w wybranych obszarach łódzkiego rynku pracy. Istotnym elementem badania było także określenie przebiegu ścieżek edukacyjno-zawodowych kobiet sukcesu. Badanie pozwoliło szczegółowo odtworzyć przebieg kariery zawodowej kobiet, poczynając od momentu ukończenia edukacji formalnej aż do obecnej sytuacji zawodowej.

Podsumowanie badań i rekomendacje zamieszczone w raporcie mogą być ważnymi informacjami służącymi osiągnięciu równowagi kobiet i mężczyzn w procesach dochodzenia do prowadzenia działalności gospodarczej, menedżerskiej oraz udziału w życiu społecznym i organach władzy publicznej.

Sformułowane w raporcie wnioski mogą być wykorzystane przez wszystkie instytucje wpływające na zatrudnienie, tworzące miejsca pracy, fundacje i stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz oddziaływujące na przedsiębiorczość w systemie pracy i nauki. Ważnym odbiorcą raportu i jego rekomendacji powinna być edukacja (i to bez względu na szczebel kształcenia)

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z prezentowanym raportem.

Autor: 
praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa
Rok wydania: 
2 016r.
Nr ISBN: 
978-83-89386847