JAKI PRACOWNIK, JAKI ZAWÓD? Analiza internetowych ofert pracy z punktu widzenia wybranych portali - oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników

Prowadzony od 2010 roku przez zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji projekt Jaki pracownik, jaki zawód?, zaowocował nowym, szóstym już, opracowaniem z tego cyklu. Prowadzone badania mają na celu określenie i stałe monitorowanie, jak kształtuje się rynek pracy regionu łódzkiego w poszczególnych branżach (ile jest wolnych miejsc pracy i w jakich zawodach) oraz jakich kwalifikacji oczekują pracodawcy od przyszłych pracowników. W opracowaniu przedstawiono dane dotyczące zarówno liczby wolnych miejsc pracy przypadających na poszczególne branże jak i informacje odnoszące się do zamieszczanych w ofertach oczekiwań pracodawców wobec kandydatów na określone stanowiska.

Nowością tego opracowania jest, w odróżnieniu od poprzednich edycji, uwzględnienie dwóch portali internetowych: tak jak dotychczas pracuj.pl oraz po raz pierwszy gratka.pl. Pozwoliło to na zaprezentowanie pełniejszego obrazu rynku pracy regionu łódzkiego. Na potrzeby analizy, podobnie jak w roku poprzednim, wyodrębniona została też kategoria „praktyki, staże”. Analiza tej kategorii dała odpowiedź na pytanie, na jakich stanowiskach i w jakich firmach zatrudniani są praktykanci oraz stażyści.

Informacje zaprezentowane w raporcie dotyczące oczekiwań pracodawców w zakresie poszukiwanych kwalifikacji kandydatów do pracy mają szczególne znaczenie zarówno dla młodzieży planującej ścieżkę kariery zawodowej jak i dla systemu edukacji, w kontekście tworzenia nowych kierunków kształcenia. Publikacja adresowana jest, więc do szerokiego grona odbiorców. Wśród nich są zarówno przedstawiciele samorządów na terenie województwa łódzkiego oraz instytucji związanych z edukacją, jak i dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, doradcy zawodowi oraz rodzice i uczniowie. Zachęcamy do zapoznania się z nią wszystkie zainteresowane osoby.

Autor: 
Anna Gębarowska-Matusiak (współpraca: Jarosław Tokarski)
Rok wydania: 
2 015r.