Uszczegółowione analizy rynku pracy w kontekście zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach na bazie projektów analityczno-badawczych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Przedstawiamy Państwu kolejną z cyklu wydawanych przez Obserwatorium publikacji w ramach opracowań pod nazwą „Analizy i badania”. Niniejsza publikacja jest to II część opracowania zawierająca wybór analiz ORPdE za okres od stycznia 2014 roku — do grudnia 2016 roku, jest to kontynuacja zbioru opracowań z okresu: luty 2010 r. - styczeń 2014 r. Tak jak w poprzedniej edycji wydany zbiór zawiera szczegółowe informacje o charakterze analitycznym dotyczące zapotrzebowania rynku pracy na pracowników w wybranych branżach i obszarach działalności gospodarczej, na wybrane zawody i kwalifikacje. Wszystkie prezentowane informacje sporządzane były na zgłaszane zapotrzebowanie z samorządu lokalnego, łódzkich szkół zawodowych, także na potrzeby realizowanych projektów unijnych. Dodatkowo w publikacji zawarto opinie dotyczące planowanych kierunków kształcenia, kwartalne informacje o rynku pracy oraz rekomendacje dla edukacji będące wynikiem prowadzonych dyskusji w ramach seminariów i konferencji dotyczących różnych obszarów rynku pracy.

Informacje zawarte w prezentowanym opracowaniu mogą być przydatne między innymi do określania kierunków kształcenia i szkoleń, ustalania sieci szkół, opracowywania diagnoz z punktu widzenia wybranych segmentów rynku pracy czy też dla młodzieży do planowania własnej ścieżki kariery zawodowej.

Wszystkich zainteresowanych problematyką zmian na rynku pracy zapraszamy do lektury prezentowanego opracowania. Wierzymy, że niniejsza publikacja okaże się ciekawą lekturą, a także dostarczy kompleksowych informacji na temat zapotrzebowania rynku pracy na pracowników.

Autor: 
Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
Rok wydania: 
2 016r.