Branża motoryzacyjna w regionie łódzkim – rynek pracy, edukacja, innowacje

Raport, który prezentujemy jest rezultatem zrealizowanego w 2023 roku projektu analityczno-badawczego dotyczącego branży motoryzacyjnej w Łodzi i regionie łódzkim.

Branża motoryzacyjna to nie tylko produkcja samochodów jak i ich elementów składowych, ale również bardzo istotna część usług zawiązana z obsługą i serwisowaniem różnego typu pojazdów. Dodatkowo w dziedzinie motoryzacji zachodzi wiele zmian zawiązanych z wprowadzaniem nowych rodzajów pojazdów i napędów. Dlatego też motoryzacja stała się tematem kolejnego projektu realizowanego przez Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji we współpracy z Partnerem Obserwatorium - Urzędem Statystycznym w Łodzi.

Publikacja, którą przekazujemy czytelnikom przedstawia aktualną sytuację branży motoryzacyjnej oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców. Informacje w niej przedstawione zostały uzyskane dzięki badaniom trzech grup respondentów: uczniów ostatnich klas szkół kształcących w analizowanej branży, przedstawicieli edukacji ze szkół samochodowych oraz pracodawców.

Wydawnictwo kierujemy do przyszłych uczestników rynku pracy – uczniów oraz absolwentów szkół i ich rodziców, jak również do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, doradców zawodowych, instytucji i osób kształtujących lokalną politykę edukacyjną.

Raport dostępny jest w wersji drukowanej w Wydawnictwie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz w wersji elektronicznej w e-bibliotece ORPdE (http://orpde.wckp.lodz.pl/bibliotekaorpde).

Autor: 
Anna Gębarowska-Matusiak, Anna Gierlich, Klaudia Hyska-Frede, Jadwiga Kaczmarska-Krawczak, Izabela Kaleta, Jarosław Koludo, Jarosław Tokarski
Rok wydania: 
2 024r.