Jaki pracownik, jaki zawód? Kogo szukają pracodawcy?

Prezentowany raport jest trzynastym z cyklu opracowań poruszających tematykę zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w Łodzi oraz województwie łódzkim. W publikacji przedstawiono charakterystykę wybranych branż pod kątem oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy oraz oferowanych na poszczególnych stanowiskach benefitów. Pozwoliło to na nakreślenie pełniejszego obrazu rynku pracy regionu łódzkiego.

Stała obserwacja zmian zachodzących na rynku pracy oraz w gospodarce regionu łódzkiego realizowana poprzez monitoring internetowych ofert pracy jest jednym z kluczowych zadań realizowanych w cyklicznym projekcie Obserwatorium już od trzynastu lat. Badania i analizy prowadzone przez zespół Obserwatorium służyć mają szerokiemu gronu odbiorców. Należą do nich: uczniowie różnych typów szkół, rodzice i opiekunowie, doradcy zawodowi, nauczyciele, a także instytucje (osoby) mające wpływ na kształt systemu edukacji. Opracowanie zawiera dane dotyczące zawodów i kwalifikacji, na które istnieje zapotrzebowanie w regionie łódzkim. Informacje te mogą być szczególnie istotne dla młodzieży planującej ścieżkę kariery zawodowej oraz dla systemu edukacji w kontekście tworzenia nowych kierunków kształcenia.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z prezentowanym opracowaniem.

Publikacja jest dostępna w wersji drukowanej w Wydawnictwie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Raport udostępniamy również w wersji elektronicznej w e-bibliotece ORPdE (http://orpde.wckp.lodz.pl/bibliotekaorpde).

Autor: 
Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski
Rok wydania: 
2 023r.