Publikacje

Tytuł Autorsortuj malejąco Rok wydania Plik
publikacja nr 29 okładka JAKI PRACOWNIK, JAKI ZAWÓD? Analiza internetowych ofert pracy na podstawie portalu PRACUJ.PL - oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników Anna Gębarowska-Matusiak (współpraca: Jarosław Tokarski) 2 014r.
JAKI PRACOWNIK, JAKI ZAWÓD? Analiza internetowych ofert pracy z punktu widzenia wybranych portali - oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników Anna Gębarowska-Matusiak (współpraca: Jarosław Tokarski) 2 015r.
Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych ofert pracy kierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 019r.
Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych ofert pracy. Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 016r.
Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza ofert pracy zamieszczonych w wybranych portalach internetowych Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 017r.
Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza ofert pracy zamieszczonych w portalu pracuj.pl Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 018r.
Informacja na temat kierunków studiów i specjalności oferowanych przez łódzkie uczelnie, uczelnie w województwie łódzkim oraz anonsowanych nowych kierunków studiów Anna Sołtys 2 016r.
Potrzeby kadrowe regionalnego rynku pracy na podstawie badań ankietowych pracodawców Elżbieta Ciepucha 2 010r.
Z prac Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Elżbieta Ciepucha 2 010r.
Wyzwania systemu edukacji w kontekście inwestowania w kapitał ludzki – z uwzględnieniem potrzeb szkolnictwa zawodowego i możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego Elżbieta Ciepucha 2 012r.
okładka pub analizy i badania nr 22 Projekt analityczno-badawczy „Badanie losów absolwentów łódzkich szkół zawodowych" – koncepcja badawcza Elżbieta Ciepucha 2 013r.
Zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje społeczne i zawodowe pracowników oraz branże rozwojowe w świetle wyników prac analityczno-badawczych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Elżbieta Ciepucha 2 019r.
Oferty pracy skierowane do osób niepełnosprawnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego Elżbieta Ciepucha, Anna Gębarowska-Matusiak 2 016r.
Zapotrzebowanie kadrowe firm w Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+ Elżbieta Ciepucha, Anna Gębarowska-Matusiak, Leszek Kuras, Jarosław Tokarski 2 013r.
Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników w branży informatycznej Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Anna Gębarowska-Matusiak 2 016r.
Przemysł włókienniczo-odzieżowy w regionie łódzkim wczoraj i dziś a potrzeby rynku pracy Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 017r.
Potrzeby kadrowe pracodawców - partnerów Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Jarosław Tokarski 2 016r.
okładka publikacji Potrzeby kadrowe przedsiębiorców z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Jarosław Tokarski 2 016r.
Rekomendacje po konferencji „Monitorowanie rynku pracy dla edukacji” Elżbieta Ciepucha, Jakub Stempień 2 011r. PDF icon Rekomendacje po konferencji - Monitorowanie Rynku Pracy dla Edukacji.pdf
okładka książki Diagnoza łódzkiego rynku pracy w obszarze beauty. Raport analityczno-badawczy Elżbieta Ciepucha, Klaudia Hyska-Frede, Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 019r.

Strony