Publikacje

Tytułsortuj malejąco Autor Rok wydania Plik
Monitorowanie rynku pracy dla edukacji praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego i dr Elżbiety Ciepuchy 2 011r. PDF icon Publikacja Monitorowanie Rynku Pracy dla Edukacji.pdf
Oczekiwania łódzkich szkół ponadgimnazjalnych wobec pracodawców z regionu – wyniki badania ankietowego praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa 2 012r. PDF icon Rekomendacje konferencji - Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb organizacji współpracy szkół z pracodawcami w województwie łódzkim.pdf
Oferty pracy skierowane do osób niepełnosprawnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego Elżbieta Ciepucha, Anna Gębarowska-Matusiak 2 016r.
Poczta dzwonowa. Budowanie lokalnych więzi społecznych praca zbiorowa pod redakcją Janusza Moosa 2 013r.
Potrzeby kadrowe pracodawców - partnerów Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Jarosław Tokarski 2 016r.
Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego – raport z badań ankietowych praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa 2 011r.
okładka publikacji Potrzeby kadrowe przedsiębiorców z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Jarosław Tokarski 2 016r.
Potrzeby kadrowe regionalnego rynku pracy na podstawie badań ankietowych pracodawców Elżbieta Ciepucha 2 010r.
Potrzeby regionalnego rynku pracy w układzie etosu pracy Potrzeby regionalnego rynku pracy w układzie etosu pracy. Studium przypadku dla województwa łódzkiego. Jakub Stempień, Leszek Kuras 2 011r.
Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010–2014 Leszek Kuras, Jakub Stempień, Jarosław Tokarski 2 010r.
okładka pub analizy i badania nr 22 Projekt analityczno-badawczy „Badanie losów absolwentów łódzkich szkół zawodowych" – koncepcja badawcza Elżbieta Ciepucha 2 013r.
Projekt analityczno-badawczy „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego" – koncepcja badawcza Jakub Stempień (koordynacja: Elżbieta Ciepucha) 2 010r.
Projekt analityczno-badawczy „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego" – zestawienie szczegółowych wyników badań Jakub Stempień, Jarosław Tokarski (koordynacja: Elżbieta Ciepucha) 2 010r.
Przemysł włókienniczo-odzieżowy w regionie łódzkim wczoraj i dziś a potrzeby rynku pracy Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 017r.
Rekomendacje po konferencji „Monitorowanie rynku pracy dla edukacji” Elżbieta Ciepucha, Jakub Stempień 2 011r. PDF icon Rekomendacje po konferencji - Monitorowanie Rynku Pracy dla Edukacji.pdf
Rzemiosło i przedsiębiorcy w województwie Łódzkim – potrzeby kadrowe i oczekiwania wobec pracowników Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa 2 011r. PDF icon Rekomendacje po konferencji - Rzemiosło i przedsięborcy.pdf
Stan i prognozy rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce i województwie łódzkim z perspektywy potrzeb rynku pracy praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa 2 012r. PDF icon Rekomendacje po seminarium - OŹE w Polsce i w regionie łódzkim z perspektywy potrzeb pracodawców.pdf
, Struktury kwalifikacyjno-zawodowe podaży i popytu na pracę w regionie łódzkim w świetle wybranych danych urzędów pracy. Prognoza zatrudnienia według średnich grup zawodowych. Elżbieta Ciepucha, Remigiusz Żulicki 2 014r.
Uszczegółowione analizy rynku pracy w kontekście zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach na bazie projektów analityczno-badawczych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji 2 016r.
Uszczegółowione analizy rynku pracy w kontekście zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach na bazie projektów analityczno-badawczych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji 2 014r.

Strony