Branża spożywcza i gastronomiczna w regionie łódzkim, a potrzeby rynku pracy

NOWOŚĆ!

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji rozpoczęło prace nad nowym partnerskim projektem analityczno-badawczym mającym za zadanie przeprowadzanie w roku szkolnym 2019/2020 diagnozy branży spożywczej i gastronomicznej na potrzeby kształcenia zawodowego. Głównym celem badania jest określenie aktualnej sytuacji...

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2019 roku

NOWOŚĆ!

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2019 roku” jest ostatnim, zamykającym 2019 rok, opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz nowe inwestycje w regionie.

Analiza internetowych ofert pracy dostępnych w regionie łódzkim, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

NOWOŚĆ!

Prezentowana informacja Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji dotyczy możliwości znalezienia pracy przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe w regionie łódzkim, w tym absolwentów szkół naszego regionu.

Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych ofert pracy kierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego

W dziesiątej edycji cyklicznego raportu, przygotowanego przez zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, poprzez analizę internetowych ofert pracy zamieszczonych w portalu pracuj.pl, podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania...

Diagnoza łódzkiego rynku pracy w obszarze beauty. Raport analityczno-badawczy

Prezentowany raport stanowi końcowy efekt projektu analityczno-badawczego „Diagnoza łódzkiego rynku pracy w obszarze beauty” przeprowadzonego w roku szkolnym 2018/2019 przez zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji we współpracy z wybranymi Partnerami, tj.: Urzędem Statystycznym w Łodzi, Izbą Rzemieślniczą w Łodzi i Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2019 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2019 roku” jest kolejnym z cyklu opracowań kwartalnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, przedstawiającym zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz nowe inwestycje w regionie.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów – na kogo czeka praca? Wybrane problemy rynku pracy w Łodzi i regionie.

Szybka informacja nr 39 z dnia 2019-10-07, ORPdE, rok szkolny 2019/2020

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP zaprasza do skorzystania w roku szkolnym 2019/2020 z oferty zajęć edukacyjnych dla uczniów. Zajęcia prowadzone są w szkołach w wymiarze jednej godziny lekcyjnej i dotyczą rynku pracy oraz jego potrzeb.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2019 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2019 roku” przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz nowe inwestycje w regionie. Jest to kolejne w 2019 roku opracowanie kwartalne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2019 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2019 roku” przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz nowe inwestycje w regionie. Jest to pierwsze w 2019 roku opracowanie kwartalne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2018 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2018 roku” przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz nowe inwestycje w regionie. Jest to ostatnie w 2018 roku opracowanie kwartalne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Strony

Subscribe to ORPdE RSS