Publikacje

Tytuł Autor Rok wydania Plik
Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza ofert pracy zamieszczonych w wybranych portalach internetowych Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 017r.
Przemysł włókienniczo-odzieżowy w regionie łódzkim wczoraj i dziś a potrzeby rynku pracy Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 017r.
okładka publikacji Potrzeby kadrowe przedsiębiorców z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Jarosław Tokarski 2 016r.
Uszczegółowione analizy rynku pracy w kontekście zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach na bazie projektów analityczno-badawczych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji 2 016r.
Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych ofert pracy. Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 2 016r.
Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników w branży informatycznej Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Anna Gębarowska-Matusiak 2 016r.
Informacja na temat kierunków studiów i specjalności oferowanych przez łódzkie uczelnie, uczelnie w województwie łódzkim oraz anonsowanych nowych kierunków studiów Anna Sołtys 2 016r.
Kobieta sukcesu na łódzkim rynku pracy. Raport z badań. praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa 2 016r.
Oferty pracy skierowane do osób niepełnosprawnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego Elżbieta Ciepucha, Anna Gębarowska-Matusiak 2 016r.
Potrzeby kadrowe pracodawców - partnerów Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Jarosław Tokarski 2 016r.
JAKI PRACOWNIK, JAKI ZAWÓD? Analiza internetowych ofert pracy z punktu widzenia wybranych portali - oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników Anna Gębarowska-Matusiak (współpraca: Jarosław Tokarski) 2 015r.
Badanie losów absolwentów łódzkich szkół zawodowych. Raport z badań. praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa 2 015r.
Diagnoza potrzeb łódzkiego rynku pracy w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Raport z badań. Marcin Lipiec (koordynacja prac i współpraca: Elżbieta Ciepucha) 2 014r.
publikacja nr 29 okładka JAKI PRACOWNIK, JAKI ZAWÓD? Analiza internetowych ofert pracy na podstawie portalu PRACUJ.PL - oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników Anna Gębarowska-Matusiak (współpraca: Jarosław Tokarski) 2 014r.
, Struktury kwalifikacyjno-zawodowe podaży i popytu na pracę w regionie łódzkim w świetle wybranych danych urzędów pracy. Prognoza zatrudnienia według średnich grup zawodowych. Elżbieta Ciepucha, Remigiusz Żulicki 2 014r.
Uszczegółowione analizy rynku pracy w kontekście zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach na bazie projektów analityczno-badawczych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji 2 014r.
Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy w wybranych sekcjach - oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników Leszek Kuras, Anna Gębarowska-Matusiak 2 013r.
okladka pub24 Diagnoza potrzeb łódzkiego rynku pracy a konieczność zmian w kierunkach kształcenia w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej Marcin Lipiec (koordynacja: Elżbieta Ciepucha) 2 013r.
okładka pub analizy i badania nr 22 Projekt analityczno-badawczy „Badanie losów absolwentów łódzkich szkół zawodowych" – koncepcja badawcza Elżbieta Ciepucha 2 013r.
Zapotrzebowanie kadrowe firm w Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+ Elżbieta Ciepucha, Anna Gębarowska-Matusiak, Leszek Kuras, Jarosław Tokarski 2 013r.

Strony