Pracownicy

dr Elżbieta Ciepucha
Kierownik Obserwatorium
konsultacje: urlop do dn. 31-08-2018 r.
E-mail: eciepucha@wckp.lodz.pl
mgr Dorota Cierniak-Dymarczyk
Kierownik Obserwatorium
Specjalista ds. badań i analiz
konsultacje: śr. 9:00-11:00; pt. 13:00-15:00
E-mail: dymarczykd@wckp.lodz.pl
mgr inż. Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz
konsultacje: pn. 14:00-16:00; pt. 9:00-11:00
E-mail: amatusiak@wckp.lodz.pl
mgr Klaudia Hyska
Starszy referent ds. badań i analiz
konsultacje: wt. 9:00-11:00
E-mail: khyska@wckp.lodz.pl
dr Jarosław Tokarski
Specjalista ds. programowania i zarządzania informacją
statystyczno-analityczną
konsultacje: pn. 9:00-11:00; czw. 13:00-15:00
E-mail: jtokarski@wckp.lodz.pl

Specjalista ds. obsługi projektów badawczych finansowanych
ze źródeł zewnętrznych
konsultacje:
E-mail: