Pracownicy

dr Elżbieta Ciepucha
Kierownik Obserwatorium
konsultacje: pn. 13:00-15:00
E-mail: e.ciepucha@lcdnikp.elodz.edu.pl
mgr Dorota Cierniak-Dymarczyk
Specjalista ds. badań i analiz
konsultacje: urlop do dn. 16-10-2019 r.
E-mail: d.cierniak-dymarczyk@lcdnikp.elodz.edu.pl
mgr inż. Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz
konsultacje: pn. 14:00-16:00; pt. 9:00-11:00
E-mail: a.gebarowska-matusiak@lcdnikp.elodz.edu.pl
mgr Klaudia Hyska-Frede
Starszy referent ds. badań i analiz
konsultacje: wt. 9:00-11:00
E-mail: k.hyska-frede@lcdnikp.elodz.edu.pl
dr Jarosław Tokarski
Specjalista ds. programowania i zarządzania informacją
statystyczno-analityczną
konsultacje: pn. 9:00-11:00; czw. 13:00-15:00
E-mail: j.tokarski@lcdnikp.elodz.edu.pl