Poczta dzwonowa. Budowanie lokalnych więzi społecznych

Prezentowane opracowanie Poczta Dzwonowa. Budowanie lokalnych więzi społecznych, powstało w wyniku współpracy Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji oraz Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej w ŁCDNiKP. Dokumentuje ono akcję społeczną Poczta Dzwonowa, która była realizowana w roku 2012. Przedsięwzięcie miało na celu uczczenie dnia 1 czerwca 2012 roku, kiedy to na wieży Archikatedry Łódzkiej zawieszony został nowy dzwon.

Akcję Dzwon 2, która miała charakter Poczty Dzwonowej zrealizowano w roku szkolnym 2011/2012 w 24 szkołach i przedszkolach. Do akcji włączyły się też środowiska czterech religii tworzących historię Miasta: judaizmu, katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu. Dzieci i młodzież wysyłały, poprzez wrzucenie do wędrującej pomiędzy szkołami i przedszkolami skrzynki na listy w kształcie dzwonu, samodzielnie wykonane karty z życzeniami z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Ogółem zebrano 1873 kartki.

Do opracowania materiału zastosowano ilościowe i jakościowe procedury kodowania. Przedmiotem ilościowych analiz były formalne (graficzne) aspekty kompozycji plastycznych - kartek pocztowych, a ściślej częstotliwości występowania wyodrębnionych wskaźników. Z kolei przedmiotem opracowania jakościowego była treściowa zawartość życzeń.

Publikacja prezentuje wybraną część spośród przygotowanych prac. Każde ze środowisk, które brało udział w akcji, zostało w tym opracowaniu uwzględnione. Publikację kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych historią Łodzi (w tym zwłaszcza historią dzwonu archikatedralnego), twórczością plastyczną młodych osób oraz zagadnieniami trwałości wspólnot lokalnych.

Autor: 
praca zbiorowa pod redakcją Janusza Moosa
Rok wydania: 
2 013r.
Nr ISBN: 
978-83-89386-94-6