Potrzeby kadrowe regionalnego rynku pracy na podstawie badań ankietowych pracodawców

Publikacja stanowi raport z przeprowadzonych przez Pracownię Monitorowania Rynku Pracy dla Potrzeb Edukacji przy ŁCDNiKP badań pracodawców regionu łódzkiego. Ukazuje ona szczegółową analizę uzyskanych wyników badań na temat tendencji w zakresie potrzeb rynku pracy oraz wynikające z tych badań wnioski. Opracowanie zawiera informacje o przewidywanych zmianach w strukturze zatrudnienia pracowników w 2006. roku i przyczynach tych zmian oraz prognozach zatrudnienia na najbliższe lata (2007-2010). Ponadto znalazły się w publikacji informacje na temat potrzeb pracodawców dotyczących kwalifikacji i umiejętności ponadzawodowych, ogólnozawodowych, podstawowych dla zawodu i specjalistycznych pracowników w różnych dziedzinach gospodarki. Publikacja daje nam ponadto możliwość zapoznania się z ocenami przeprowadzonymi przez pracodawców, miedzy innymi – w zakresie zmian na rynku pracy i proponowanych kierunków szkoleń przewidzianych dla pracowników.

Autor: 
Elżbieta Ciepucha
Rok wydania: 
2 010r.
Nr ISBN: 
83-89386-40-2