Projekt analityczno-badawczy „Badanie losów absolwentów łódzkich szkół zawodowych" – koncepcja badawcza

okładka pub analizy i badania nr 22

Publikacja prezentuje szczegółową koncepcję projektu analityczno-badawczego pod nazwą „Badanie losów absolwentów łódzkich szkół zawodowych”, który został zaplanowany do realizacji w roku szkolnym 2013/2014. Ukazuje ona cele i znaczenie badania a także założenia do jego realizacji. W opracowaniu zdefiniowano kluczowe pojęcia. Omówiono technikę badawczą, wraz uwzględnieniem jej zalet i słabych stron. Publikacja zawiera także informacje dotyczące harmonogramu prac i doboru próby badawczej – jej wielkości, struktury oraz zasad doboru respondentów do badania. Opracowanie kończą propozycje dotyczące sposobów analizy zebranego materiału i prezentacji uzyskanych wyników. Z treścią opracowania można zapoznać się tylko bezpośrednio w siedzibie Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP.

Autor: 
Elżbieta Ciepucha
Rok wydania: 
2 013r.