Projekt analityczno-badawczy „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego" – koncepcja badawcza

Publikacja prezentuje ogólną koncepcję badawczą, opracowaną dla potrzeb projektu analityczno-badawczego „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego”. Ukazuje cele badania, a także przedstawia szczegółowe pytania badawcze. W opracowaniu zdefiniowano kluczowe pojęcia wykorzystywane w badaniu. Omówiono zastosowaną technikę badawczą, wraz uwzględnieniem jej zalet i słabych stron. Publikacja zawiera ponadto informacje dotyczące próby badawczej – jej wielkości, struktury oraz zasad doboru. Opracowanie kończą propozycje dotyczące metod analizy zebranego materiału i sposobów prezentacji uzyskanych wyników (raport końcowy). Z treścią opracowania można zapoznać się jedynie bezpośrednio w siedzibie Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP.

Autor: 
Jakub Stempień (koordynacja: Elżbieta Ciepucha)
Rok wydania: 
2 010r.