PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZO - ODZIEŻOWY W REGIONIE ŁÓDZKIM WCZORAJ I DZIŚ A POTRZEBY RYNKU PRACY

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 11 kwietnia 2017 roku odbyło się seminarium podsumowujące projekt badawczy Przemysł włókienniczo-odzieżowy w regionie łódzkim wczoraj i dziś a potrzeby rynku pracy zorganizowane przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Partnerami - Urzędem Statystycznym w Łodzi, Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN i Instytutem EEDRI przy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. W seminarium uczestniczyli przedsiębiorcy, eksperci, naukowcy, przedstawiciele samorządu i szkół zawodowych.

Głównym punktem seminarium była prezentacja wyników projektu badawczego zrealizowanego w 2016 roku dotyczącego rozpoznania potrzeby kształcenia w zawodach związanych z przemysłem włókienniczym i odzieżowym w Łodzi i w województwie łódzkim. Jak wynika z naszych badań zarówno włókiennictwo, jak i odzieżownictwo w województwie łódzkim intensywnie się rozwijają i stanowią ważny sektor gospodarki regionu, co potwierdzili przedsiębiorcy biorący udział w spotkaniu. Zagrożeniem jest natomiast starzenie się kadr i brak nowych kandydatów do pracy w tych dwu branżach.

Innym nie mniej ważnym punktem seminarium była dyskusja po prezentacji wyników badania. Zaangażowanie w nią uczestników spotkania świadczyć może o tym, iż poruszyliśmy bardzo istotne tematy. Dyskusja nad tym, dlaczego tak nikłe jest zainteresowanie młodych ludzi kształceniem w zawodach włókienniczych i odzieżowych oraz co robić, aby to zmienić, była jednym z głównych wątków spotkania. Padło wiele propozycji, ale temat nie został jeszcze wyczerpany. W dalszą debatę na temat przyszłości włókiennictwa i odzieżownictwa w naszym regonie z pewnością włączy się Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji ŁCDNiKP.

Seminarium objęli swoim patronatem:

  • Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień
  • Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska
  • Łódzki Kurator Oświaty – Grzegorz Wierzchowski
  • Stowarzyszenie Włókienników Polskich

Patronat medialny nad seminarium objęły:

  • Telewizja Polska S.A. - Oddział w Łodzi
  • Radio Łódź
  • Dziennik Łódzki
  • Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej "Dyrektor Szkoły"
  • Czasopismo „Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji”.

Z tematyką seminarium związana jest też publikacja będąca rezultatem zrealizowanego projektu analityczno-badawczego „Przemysł włókienniczo - odzieżowy w regionie łódzkim wczoraj i dziś a potrzeby rynku pracy”, która była dołączona do materiałów seminaryjnych oraz jest dostępna w Wydawnictwie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.