Kobieta sukcesu na łódzkim rynku pracy w świetle wyników badań

31 maja 2016 roku w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 104 odbyła się ogólnokrajowa konferencja Kobieta sukcesu na łódzkim rynku pracy w świetle wyników badań. Jej organizatorem było Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Partnerami - Powiatowym Urzędem Pracy i Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi.

W konferencji udział wzięli między innymi: Pan Mirosław Suski Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Dyrektor Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej UMŁ Piotr Bors, Pani Jolanta Chełmińska Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego, Honorowa Przewodnicząca Ligi Kobiet Polskich Elżbieta Jankowska, Pani prof. dr hab. Zdzisława Janowska z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego, Pani Elżbieta Królikowska-Kińska Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezes Zarządu ŁSSE Marek Michalik, Pani Agnieszka Michałowska-Stasiak Prezes Oddziału Łódź Bałuty Okręgu Łódzkiego ZNP, Pani Barbara Jakubowska Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej OHP, Przewodniczący Komisji Edukacji RM w Łodzi Sylwester Pawłowski, Pani prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, Pan Marcin Zalewski Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji RM w Łodzi, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi Pani Iwona Olczak, Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi Pan Adam Paprocki, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Pani dr Ewa Sadowska-Kowalska, Pani dr Anna Stańczyk Właściciel Agencji Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN Pan Bogusław Słaby, Prezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich Pani Elwira Zaręba, Prezes PTE Oddział w Łodzi dr Jarosław Marczak, Pani Danuta Zakrzewska Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Pan Mirosław Barburski Dyrektor ds. Organizacji Targów MTŁ, Pan Grzegorz Jegier Dyrektor Loży Łódzkiej BCC. Ponadto w konferencji udział wzięły kobiety uczestniczące w projekcie, przedstawicielki kobiecych organizacji pozarządowych, dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów zarówno łódzkich jak i z województwa łódzkiego, przedsiębiorcy, przedstawiciele powiatowych urzędów pracy województwa łódzkiego, przedstawiciele innych instytucji rynku pracy i edukacji. Ogółem w konferencji uczestniczyło blisko 150 osób.

Na konferencji zaprezentowano wyniki realizowanego w 2015 roku projektu badawczego dotyczącego rozpoznania sytuacji kobiet na łódzkim rynku pracy. W szczególności przedstawiono ścieżki edukacyjno-zawodowe kobiet sukcesu oraz przykłady dobrych praktyk w kontekście doświadczeń menedżerskich kobiet.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentacji przedstawionych podczas konferencji:

 1. Projekt analityczno-badawczy „Kobieta sukcesu na łódzkim rynku pracy”. Kim są badane kobiety? Pobierz
 2. Aktywność zawodowa kobiet, ich doświadczenia menedżerskie oraz opinie o przygotowaniu absolwentów szkół do pełnienia ról menedżerskich lub prowadzenia firmy. Pobierz
 3. Sytuacja kobiet prowadzących działalność gospodarczą/pełniących funkcje menedżerskie w świetle wyników badań. Pobierz
 4. Wybrane aspekty i ocena równego traktowania kobiet w miejscu pracy ze względu na płeć. Pobierz
 5. Kobiety sukcesu ‑ uwarunkowania, plany zawodowe, współpraca z urzędami pracy. Pobierz
 6. Kobieta vs. rynek pracy - Instrumenty rynku pracy jako wsparcie aktywności zawodowej kobiet. Pobierz

Ważnym elementem konferencji był panel dyskusyjny, w trakcie którego panelistki - kobiety sukcesu biorące udział w badaniu oraz uczestnicy konferencji mogli odnieść się do poszczególnych wystąpień oraz podzielić się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami w zakresie zagadnień będących przedmiotem konferencji.

Wypracowane w trakcie dyskusji wnioski i rekomendacje zostały opracowane przez zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji i są zamieszczone na niniejszej stronie konferencji. Mogą one być wykorzystane zarówno przez szkoły jak i instytucje rynku pracy jako narzędzie do projektowania zmian w obszarze edukacji lokalnej i regionalnej, w szczególności celem przygotowania młodych do pełnienia ról menedżerskich lub podejmowania decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej w różnych branżach/ obszarach działalności gospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami konferencji

Konferencję objęli swoim patronatem:

 • Wojewoda Łódzki - Zbigniew Rau
 • Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień
 • Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska
 • Łódzki Kurator Oświaty – Grzegorz Wierzchowski
 • Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego

Patronat medialny nad konferencją objęły:

 • Telewizja Polska S.A. - Oddział w Łodzi
 • Telewizja TOYA
 • Łódzka Gazeta Wyborcza
 • Dziennik Łódzki
 • Magazyn „EduFakty - Uczę Nowocześnie"
 • Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej "Dyrektor Szkoły"
 • Tygodnik Społeczno Oświatowy Głos Nauczycielski
 • Czasopismo „Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji”.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i wkład w rzeczową dyskusję.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z konferencji

Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami przeprowadzonego projektu przedstawionymi w publikacji „Kobieta sukcesu na łódzkim rynku pracy. Raport z badań”, która była dołączona do materiałów konferencyjnych, a którą można również zakupić w wydawnictwie ŁCDNiKP. Więcej informacji o raporcie na stronie publikacji. Przejdź→