Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2021 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2021 roku” jest drugim w 2021 roku opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Określa zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim, a także zawiera informacje o sytuacji gospodarczej w regionie, w tym wpływie pandemii na liczbę miejsc pracy.

I. Bezrobocie w I i II kw. 2021 r.

W końcu czerwca 2021 roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim wyniosła 6,1%, o 0,2p.p. przekraczała analogiczną wartość dla Polski[1]. W analizowanym miesiącu wskaźnik ten dla Łodzi był o 0,3p.p. wyższy w porównaniu z jego wysokością dla kraju. W czerwcu 2021 r. stopa bezrobocia w Łodzi przekraczała wartość dla województwa łódzkiego o 0,1p.p. Dane dotyczące bezrobocia pokazane zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w I i II kw. 2021 r.

Obszar 01.2021 02.2021 03.2021 04.2021 05.2021 06.2021
województwo łódzkie LB [w tys.] 70,1 71,3 70,6 69,6 68,2 66,8
SB [w%] 6,4 6,5 6,5 6,4 6,3 6,1
Łódź LB [w tys.] 21,6 22,1 22,2 22,3 22,1 21,9
SB [w%] 6,1 6,2 6,3 6,3 6,2 6,2

Źródło: GUS

W woj. łódzkim w czerwcu 2021 r. stopa bezrobocia była o 0,3p.p. niższa niż w styczniu tego roku, natomiast w Łodzi w ciągu analizowanych sześciu miesięcy stopa bezrobocia wzrosła o 0,1p.p.

Porównując liczbę bezrobotnych w województwie łódzkim w styczniu 2021 r. z danymi z czerwca b.r. można zauważyć, że bez pracy pozostało o 3,2 tys. mniej osób, co stanowi 4,6%. W Łodzi w analogicznym okresie do rejestrów urzędów pracy przybyło ok. 400 bezrobotnych (tj. 1,7%).

Porównując stopę bezrobocia w województwie łódzkim w czerwcu 2020 r.[2] z analogicznym miesiącem 2021 roku, można zaobserwować spadek powyższego wskaźnika o 0,1.p.p. Analogicznie w Łodzi, porównując rok do roku, stopa bezrobocia zwiększyła się o 0,6p.p.

Przyczyn wahań stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych można upatrywać w rosnącym zapotrzebowaniu na pracowników w obudowującej się gospodarce i nakładających się na to ograniczeniach epidemicznych związanych z kolejną falą wirusa COVID-19.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W drugiej części opracowania informujemy o zapotrzebowaniu na zawody i kwalifikacje w Łodzi oraz w województwie łódzkim w II kw. 2021 roku. Analizowane były oferty zamieszczone przez pracodawców w witrynie pracuj.pl. Wykres przedstawia średnią miesięczną liczbę dostępnych w portalu ogłoszeń. Zachowany został podział na branże zastosowany przez ogłoszeniodawców.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (II kw. 2021 r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w II kw. 2021 r. w portalu pracuj.pl.

Drugi kwartał 2021 r. jest kolejnym, który upłynął pod znakiem pandemii COVID-19. Pozytywne zmiany to częściowe odmrożenie branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami, które miało miejsce w maju, a także zauważalny wzrost liczby wolnych miejsc pracy. W siedemnastu sekcjach średnia miesięczna liczba ofert była wyższa niż 100 (to o dwie więcej niż w I kw. 2021 r.). W większości branż można było zaobserwować wzrost zapotrzebowania na pracowników w porównaniu z pierwszym kwartałem b.r. (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2021). Największy przypadł w udziale sekcjom: „prawo” (o 96,9%), „reklama, grafika, kreacja, fotografia” (o 82,7%) „call center” (o 82%), „sprzedaż” (o 77,3%), „bankowość” (o 73,6 %), „internet, e-commerce, nowe media” (o 65,6%), „marketing” (o 63,6%)[3]. W pięciu branżach liczba ofert w porównaniu z I kw. 2021 r. zmniejszyła się, najwięcej miejsc pracy ubyło w sekcji „media, sztuka, rozrywka” (o 59,7%). W porównaniu z I kw. b.r. sytuacja na regionalnym rynku pracy uległa poprawie.

Branże, w których w czerwcu 2021 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, to: „sprzedaż”, „praca fizyczna” oraz „IT-rozwój oprogramowania”.

W dalszej części opracowania analizowane są wybrane branże, na które bezpośredni wpływ ma pandemia. Należą do nich między innymi: „hotelarstwo, gastronomia, turystyka”, „zdrowie, uroda, rekreacja” oraz „Internet, e-commerce, nowe media”. Rozpatrywane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w czerwcu 2021 r. Poziom zapotrzebowania na pracowników zestawiono z analogicznymi danymi z marca b.r.[4].

Sekcja „hotelarstwo, gastronomia, turystyka” jest jedną z branż, która z powodu pandemii ucierpiała najbardziej. Kilkukrotnie nakładane ograniczenia nie pozostały bez wpływu na jej kondycję. Liczbę ofert w I i w II kw. 2021 roku oraz w miesiącach kończących kwartał przedstawia wykres 2.

Wykres 2.
Liczba ofert w branży „hotelarstwo, gastronomia, turystyka”,
I, II kw. 2021 r., portal pracuj.pl

Liczba ofert w branży hotelarstwo, gastronomia, turystyka, I, II kw. 2021 r portal pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Po majowym znacznym poluzowaniu obostrzeń dotyczących lokali gastronomicznych oraz hoteli liczba ofert w drugim kwartale 2021 r. wzrosła w porównaniu z I kw. b.r. o 47%. Podobna sytuacja miała miejsce w miesiącach kończących oba kwartały.

Pracodawcy zatrudniający w czerwcu 2021 r. poszukiwali między innymi kandydatów na stanowiska: asystent kierownika restauracji (6 ofert), kucharz (4 oferty), dyrektor hotelu, manager gastronomii w cateringu dietetycznym, manager hotelu / ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego, pizzerman, kelner, barman, pracownik kawiarni, nocny audytor, specjalista ds. turystyki. Oczekiwano następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność organizacji pracy, pozytywne nastawienie i otwartość na zmiany, komunikatywna znajomość j. angielskiego, znajomość pakietu MS Office. Poszukiwano osób komunikatywnych, potrafiących pracować w grupie, samodzielnych, z umiejętnością analitycznego myślenia, punktualnych, zaangażowanych w wykonywaną pracę. Wśród wymagań pojawiło się prawo jazdy kat. B oraz posiadanie książeczki sanitarno-epidemiologicznej. Pracodawcy najczęściej oczekiwali wykształcenia średniego, atutem było wykształcenie gastronomiczne. Pracowników zatrudniały: hotele, restauracje, firmy cateringowe.

W czerwcu 2021 r. w sekcji „zdrowie, uroda, rekreacja” dostępnych było 51 ofert. W drugim kw. b.r. pracodawcy zamieścili ogółem 125 ogłoszeń, tj. podobnie jak w I kw. 2021 r. (różnica jednej oferty). Jeśli porównamy liczbę oferowanych miejsc pracy w ostatnich miesiącach obu kwartałów, w czerwcu zanotowano nieznaczny wzrost zapotrzebowania na pracowników. Liczbę ogłoszeń przedstawiono na wykresie 3.

Wykres 3.
Liczba ofert w branży „zdrowie, uroda, rekreacja”,
I, II kw. 2021 r., portal pracuj.pl

Liczba ofert w branży zdrowie, uroda, rekreacja, I, II kw. 2021 r., portal pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: protetyk słuchu (5 ofert), konsultant medyczny – urologia (3 oferty), magister farmacji (3 oferty), fizjoterapeuta/trener personalny (2 oferty), kosmetyczka (2 oferty), opiekun klienta w studiu fitness (2 oferty), pielęgniarz/pielęgniarka (2 oferty), trener w studiu fitness (2 oferty), dietetyk, fryzjer, kosmetolog, lekarz w stacji dializ. Pracodawcy oczekiwali następujących kompetencji kwalifikacji: wiedza i umiejętności zawodowe, doświadczenie na podobnym stanowisku, wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie, znajomość angielskiego, samodzielność, umiejętności organizacyjne, interpersonalne oraz pracy w zespole, a także umiejętności analityczne oraz znajomość pakietu MS Office. Poszukiwano osób ze specjalistycznymi uprawnieniami, np. specjalizacja z nefrologii, znajomość programu KAMSOFT. Firmy zatrudniające pracowników to między innymi przychodnie zdrowia, gabinety medyczne i szpitale, salony optyczne, apteki, gabinety kosmetyczne, kluby fitness.

W drugim kw. 2021 r. zatrudnienie w branży „Internet, e-commerce, nowe media” wzrosło o 65,6% w porównaniu z I kw. b.r. Jeśli porównamy liczbę ofert dostępną w miesiącach kończących rozpatrywane kwartały, różnica na korzyść czerwca wyniosła 21,5%. Sekcja rozwija się, przybywa miejsc pracy. W związku z pandemią coraz więcej zakupów robionych jest w sklepach internetowych, z których korzystamy także po zniesieniu ograniczeń dotyczących galerii handlowych. Liczbę ofert zamieszczoną przez pracodawców w obu porównywanych okresach przedstawia wykres 4.

Wykres 4.
Liczba ofert w branży „internet, e-commerce, nowe media”,
I, II kw. 2021 r., portal pracuj.pl

Liczba ofert w branży internet, e-commerce, nowe media, I, II kw. 2021 r., portal pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Pracodawcy chcieli zatrudnić między innymi kandydatów na następujące stanowiska: regular drupal developer (19 ofert), regular magento developer (19 ofert), specjalista ds. SEO (10 ofert), frontend developer (9 ofert), programista JAVA (5 ofert), e-commerce manager (4 oferty), project manager (3 oferty), specjalista ds. social media (3 oferty), specjalista e-commerce/programista (3 oferty), UX/UI designer (3 oferty), client solution specialist (PPC), analityk danych e-commerce. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: wiedza i umiejętności zawodowe poparte doświadczeniem na podobnym stanowisku, wykształcenie wyższe, znajomość branży e-commerce, dobra znajomość języka angielskiego oraz Excela, HTMLa, JavaScript, narzędzi Google. Liczyły się: komunikatywność, umiejętności interpersonalne, analityczne, odpowiedzialność, kreatywność, doskonała organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, a także samodzielność. Pracowników poszukiwały między innymi firmy prowadzące sprzedaż internetową.

III. Łódzki rynek pracy w II kwartale 2021 roku - zmiany i wpływ pandemii

Spoglądając na dane jakie przynosi drugi kwartał br. i porównując je z analogicznymi okresami lat poprzednich tj. rokiem 2019 i 2020 – wykres 5, widać wyraźny wzrost liczby ogłoszeń oferujących miejsca pracy nie tylko w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ale również w stosunku do roku 2019.

Wykres 5.
Liczba ofert pracy w II kwartale (dla wszystkich branż) w latach 2019-2021
– wzrost/spadek liczby ofert w stosunku do roku 2019

Liczba ofert pracy w II kwartale (dla wszystkich branż) w latach 2019-2021– wzrost/spadek liczby ofert w stosunku do roku 2019

Źródło: Opracowanie własne ORPdE na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w portalu pracuj.pl.

Ten znaczący wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnieniem nowych pracowników jest szczególnie widoczny w miesiącach maju i czerwcu 2021 roku. Biorąc pod uwagę szczegółowe dane z dwóch ostatnich kwartałów widzimy na przedstawionym wykresie 6 potwierdzenie tych pozytywnych tendencji wzrostowych.

Wykres 6.
Liczba ofert pracy dla wszystkich branż w I i II kwartale 2021 roku
- zmiana liczby ofert w stosunku do miesiąca poprzedzającego

Liczba ofert pracy dla wszystkich branż w I i II kwartale 2021 roku - zmiana liczby ofert w stosunku do miesiąca poprzedzającego

Źródło: Opracowanie własne ORPdE na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w portalu pracuj.pl.

Możemy na nim zaobserwować wzrosty bądź spadki liczby ogłoszeń o pracę w poszczególnych miesiącach I i II kwartału 2021 w stosunku do miesiąca poprzedzającego. Na wykresie tym widać wyraźnie duży spadek liczby ofert na początku drugiego kwartału spowodowany trzecia falą epidemii i wprowadzonymi bardzo rygorystycznymi ograniczeniami rządowymi. Jednakże, gdy tylko kolejna fala epidemii zaczęła zanikać a obostrzenia epidemiczne zostały w dużej mierze zniesione odnotować można niemal dwukrotnie większą liczbę ogłoszeń oferujących pracę i to w kolejnych dwóch miesiącach (maj, czerwiec). Pozytywne tendencje na rynku pracy w II kwartale potwierdza również analiza liczby ogłoszeń o pracę przeprowadzona dla dziesięciu największych branż portalu pracuj.pl – wykres 7.

Wykres 7.
Zmiana liczby ofert pracy (ogłoszeń) w II kwartale 2021 r. dla 10-ciu największych branż
w stosunku do analogicznych okresów 2020 i 2019 roku

Zmiana liczby ofert pracy (ogłoszeń) w II kwartale 2021 r. dla 10-ciu największych branż w stosunku do analogicznych okresów 2020 i 2019 roku

Źródło: Opracowanie własne ORPdE na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w portalu pracuj.pl.

Wyraźnie można zauważyć na powyższym wykresie niemal 100%, a w przypadku trzech branż ponad 200% przyrost liczby ogłoszeń z ofertami miejsc pracy względem analogicznego okresu 2020 roku. Również porównanie danych kwartalnych z rokiem 2019 (kolor niebieski) pozwala na optymistyczną ocenę tendencji zmian na ryku pracy, gdyż większość z 10-ciu największych branż odnotowała znaczne wzrosty liczby ofert.

IV. Nowe inwestycje w Łodzi i województwie łódzkim

W Łodzi, na miejscu dawnego Tesco na ul. Pojezierskiej powstaje największy w mieście sklep sieci Leroy Merlin. Prowadzona jest rekrutacja pracowników. Powstanie około 160 miejsc pracy. Obecnie prowadzone są rekrutacje na stanowiska doradców klienta, magazynierów, kasjerów. Szanse na zatrudnienie mają osoby komunikatywne, lubiące kontakt z ludźmi, dla których urządzanie mieszkań jest pasją. Dla pracodawcy ważne jest zaangażowanie w wykonywaną pracę, chęć rozwoju. Atutem będzie wiedza i doświadczenie w branży budowlanej, a także wykończeniowej lub dekoracyjnej. Pracownicy mogą liczyć na umowę o pracę, premie kwartalne oraz różne benefity.[5]

Na granicy Łodzi i Rzgowa powstaje Centrum Logistyczne firmy TME, które będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów na świecie. Wespół z ludźmi będą tu pracowały również roboty. Pracodawca już uruchomił proces rekrutacji, a docelowo planowanych jest 500 miejsc pracy. Jak podaje Urząd Miasta Łodzi „obecnie firma poszukuje pracowników do działów/obszarów: centrum logistyczne (zarówno pracownicy magazynu, jak i kadra kierownicza), marketing, analityka, HR, BHP, inwestycje maszynowe, video, IT, programowanie, zarządzanie projektami, księgowość, sprzedaż, transport”.[6]

W nowe centrum logistyczne inwestuje w Łodzi firma Printful. Na początku zatrudnienie znajdzie ponad 50 osób, łączna liczba nowych miejsc pracy szacowana jest na około 170.[7]

Łodzi inwestuje agencja kreatywna HOLO, firma z branży reklamowej. Rozpoczęto już rekrutacje na stanowiska Art. Directorów, projektantów graficznych, Account Managerów oraz specjalistów do Działu Produkcji POSM. Zatrudnienie znajdzie na początku 15 osób. W kolejnym etapie powstanie 35-osobowy zespół. Planowane są dalsze rekrutacje.[8]

W Łodzi rozwija się polska firma odzieżowa Rascal Industry, wykorzystująca do produkcji ekologiczne materiały. Przewidywany jest wzrost zatrudnienia o 85 osób na produkcji oraz łącznie 30 w biurze projektowym, marketingu i dziale sprzedaży.[9]

Także w Łodzi inwestuje spółka FONDU, produkująca meble. Do końca 2025 roku zatrudnienie znajdzie 81 osób.[10]

Liczba i różnorodność nowych inwestycji daje nadzieję na poprawę sytuacji na łódzkim rynku pracy, a co za tym idzie, zatrudnienie dla absolwentów łódzkich szkół i uczelni wyższych.

Opracował: 
Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu czerwca 2021 r. wynosiła 5,9%. [dane GUS].
[2] W czerwcu 2020 r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 6,2%, w Łodzi – 5,6%. [dane GUS].
[3] Pominięto branże, w których średnia miesięczna liczba ofert była niższa niż 20
[4] Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2021 roku; ORPdE, kwiecień 2021 r.