RZEMIOSŁO I PRZEDSIĘBIORCY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM -POTRZEBY KADROWE I OCZEKIWANIA WOBEC PRACOWNIKÓW

Dnia 28 września 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Łodzi odbyła się konferencja Rzemiosło i przedsiębiorcy w województwie łódzkim - potrzeby kadrowe i oczekiwania wobec pracowników.
Organizatorami konferencji byli: Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP, Izba Rzemieślnicza w Łodzi oraz Instytut Nowych Technologii w Łodzi. Partnerem wspierającym była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Główna tematyka konferencji:

  • prezentacja wyników najnowszych wybranych badań w województwie łódzkim - rzemiosło i przedsiębiorcy oraz ich oczekiwania wobec pracowników,
  • dostarczenie przesłanek do zmian w kierunkach zawodowego kształcenia formalnego i nieformalnego w regionie łódzkim,
  • przykład dobrych praktyk w zakresie współpracy instytucji systemu oświaty oraz instytucji rynku pracy z Łodzi i województwa łódzkiego.

W konferencji udział wzięli: Łódzki Kurator Oświaty Pan Jan Kamiński, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi Pani Małgorzata Zwolińska, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej Pani Małgorzata Bartosiak, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Pan Jacek Skwierczyński.

Ponadto w konferencji uczestniczyli rzemieślnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów oraz instytucji rynku pracy i edukacji, dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów i szkół zawodowych, doradcy zawodowi, a także inne osoby i instytucje zainteresowane problematyką rynku pracy i edukacją.

Poniżej przedstawiamy rekomendacje po konferencji oraz materiały związane z konferencją w postaci plików pdf.