Branża spożywcza i gastronomiczna w regionie łódzkim, a potrzeby rynku pracy

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji zakończyło prace nad partnerskim projektem analityczno-badawczym mającym za zadanie przeprowadzanie w roku szkolnym 2019/2020 diagnozy branży spożywczej i gastronomicznej na potrzeby kształcenia zawodowego. Głównym celem badania było określenie aktualnej sytuacji wspomnianych branż w Łodzi i w regionie łódzkim oraz potrzeby kształcenia w zawodach związanych z analizowanymi branżami. Ponadto zebrane dane umożliwiły poznanie opinii uczniów kształcących się w analizowanych zawodach na temat kształcenia w szkołach/klasach o profilu spożywczo-gastronomicznym.

Przeprowadzone w ramach projektu badania pozwoliły również pozyskać informacje na temat zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców reprezentujących firmy spożywcze i gastronomiczne.

Badanie zostało zrealizowane we współpracy z wybranymi Partnerami z Sieci Partnerskiej działającej przy Obserwatorium, tj. Urzędem Statystycznym w Łodzi oraz Izbą Rzemieślniczą w Łodzi.

W toku badania ustalono rozmiar i strukturę popytu na pracowników z tego obszaru na terenie Łodzi, kompetencje zawodowe i społeczne oczekiwane przez pracodawców branży spożywczej i gastronomicznej od pracowników, stan szkolnictwa zawodowego kształcącego w Łodzi w wyodrębnionych zawodach, stopień dostosowania programów nauczania w analizowanych zawodach do potrzeb rynku pracy, jak kształtuje się współpraca na linii pracodawca – szkoła z uwzględnieniem oczekiwań wobec tej współpracy każdej ze stron.

Efektem końcowym projektu i prowadzonych prac jest opracowany i wydany raport analityczno-badawczy pod tym samym tytułem, w którym szczegółowo zaprezentowano wyniki badania (przejdź do strony o raporcie ->).

Opracowany raport jest dostępny w wersji drukowanej w Wydawnictwie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz w siedzibie Obserwatorium.
Ponadto raport udostępniamy również w wersji elektronicznej w e-bibliotece ORPdE (http://orpde.wckp.lodz.pl/bibliotekaorpde).

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o projekcie zapraszamy do kontaktu z zespołem Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji odpowiedzialnym za realizację badania w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pod numerem tel. (42) 678-33-78 w. 357. lub elektronicznie na adres: obserwatorium@wckp.lodz.pl.