AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 3/2017 (28)

W „Aktualnej informacji o rynku pracy nr 3/2017” przedstawiona została sytuacja gospodarcza oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim w trzecim kwartale 2017 r. Jest to kolejne z cyklu opracowań kwartalnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

I. Bezrobocie w regionie łódzkim w II oraz III kwartale 2017 r.

W końcu września 2017 roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim była o 0,3% wyższa niż w Polsce[1]. W Łodzi w końcu sierpnia 2017 r. wskaźnik ten był wyższy niż wartość dla kraju (o 0,1%). W regionie łódzkim w sierpniu bieżącego roku stopa bezrobocia była wyższa niż w Łodzi. Różnica wynosiła 0,2%. Dane dotyczące bezrobocia przedstawione zostały w tabeli.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB]
w II i III kwartale 2017 r.

Obszar04.201705.201706.201707.201708.201709.2017*
województwo łódzkieLB [w tys.]86,182,979,378,378,076,6
SB [w%]8,07,87,47,47,37,2
ŁódźLB [w tys.]26,626,025,224,724,4-
SB [w%]7,77,57,37,27,1-

Źródło: GUS, MRPiPS, * brak danych za wrzesień dla Łodzi

We wrześniu 2017 r. w województwie łódzkim stopa bezrobocia była niższa niż w kwietniu tego roku. Różnica wyniosła 0,8%. W Łodzi natomiast w sierpniu bieżącego roku powyższy wskaźnik był o 0,6% niższy niż w kwietniu.

Jeśli porówna się dane dla województwa łódzkiego z kwietnia 2017 r. z danymi z września bieżącego roku, można zauważyć, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 9,5 tys. (to jest o 11%). W Łodzi w okresie od kwietnia do sierpnia 2017 r. ubyło 2,2 tys. osób zarejestrowanych w urzędach pracy (spadek wyniósł 8,9%).

Porównując stopę bezrobocia w województwie łódzkim we wrześniu 2016 r. (wynosiła ona 8,7%)[2] oraz we wrześniu 2017 roku, można zaobserwować, że powyższy wskaźnik zmalał o 1,5%, zmniejszyła się zatem liczba bezrobotnych. Świadczy to o rozwoju gospodarczym regionu, co przekłada się na powstawanie nowych miejsc pracy.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W dalszej części informacji o rynku pracy przedstawiamy zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje w regionie łódzkim w trzecim kwartale 2017 r. Analizowano oferty zamieszczone w portalu pracuj.pl w okresie od sierpnia do września bieżącego roku. Dane dotyczące średniej miesięcznej liczby wolnych miejsc pracy pokazano na poniższym wykresie.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (III kwartał 2017 r., woj. łódzkie)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W trzecim kwartale 2017 r. w jedenastu branżach średnia miesięczna liczba ofert przekroczyła sto. W porównaniu z drugim kwartałem 2017 r. (Aktualna informacja o rynku pracy nr 2/2017) więcej miejsc pracy oferowało 16 branż. Wzrost zanotowały następujące sekcje: „Internet, e-commerce, nowe media” (o 53,8%), „BHP, ochrona środowiska” (o 50,5%), „ubezpieczenia” (o 45,8%), „prawo” (o 22,7%), „doradztwo, konsulting” (o 22,5%), „human resources, zasoby ludzkie” (o 20,3%), „edukacja, szkolenia” (o 17,2%), „łańcuch dostaw” (o 17,1%), „budownictwo” (o 15,9%), „marketing” (o 15%), „badania i rozwój” (o 14,9%), „administracja biurowa” (o 13,4%), „obsługa klienta” (o 11,3%), „produkcja” (o 9,1%), „inżynieria” (o 7,1%) oraz „sprzedaż” (o 5,7%). Liczba wolnych miejsc pracy w następujących sekcjach pozostała na porównywalnym poziomie: „praca fizyczna”, „IT – administracja”, „transport, spedycja”, „kontrola jakości”, „nieruchomości”, „zdrowie, uroda, rekreacja”, reklama, grafika, kreacja, fotografia”, „hotelarstwo, gastronomia, turystyka”. Liczba ofert zmniejszyła się w 6 branżach. Są to: „praktyki, staże” (o 21,2%), „energetyka” (o 18,2%), „call center” (o 17,5%), „zakupy” (o 14,7%), „IT – rozwój oprogramowania” (o 7%) oraz „finanse, ekonomia” (o 5,5%).

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl we wrześniu 2017 roku. W tym miesiącu dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z następujących sekcji: „finanse, ekonomia”, „administracja biurowa”, „human resources, zasoby ludzkie”. Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu.

Branża „finanse, ekonomia” we wrześniu 2017 r. zajmowała z 252 ofertami pracy czwarte miejsce (na 33 sekcje portalu). Pracodawcy poszukiwali między innymi kandydatów na następujące stanowiska: księgowy (45 ofert, tj. najwięcej ), kontroler finansowy (9 ofert), specjalista ds. kadr i płac (8 ofert), audytor wewnętrzny (6 ofert), specjalista ds. finansowych (2 oferty), regionalny kierownik zarządzania projektami (2 oferty), a także: analityk popytu, specjalista ds. raportowania i controllingu, specjalista ds. funduszy europejskich, trener – szkolenia i wdrożenia z obszaru księgowości, doradca inwestycyjny, fakturzystka, biegły rewident, specjalista ds. podatku VAT. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych (często dwóch w stopniu komunikatywnym – j. angielskiego oraz, między innymi, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego, j. chińskiego), wykształcenie wyższe, umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), wiedza kierunkowa, umiejętność pracy w zespole, umiejętności interpersonalne, analityczne, organizacyjne. Część pracodawców oczekiwała dodatkowych uprawnień i umiejętności. Wymieniane były między innymi: znajomość programów finansowo-księgowych (np. Symfonia, Płatnik), systemów SAP i ERP, licencja Ministra Finansów na prowadzenie ksiąg rachunkowych, uprawnienia doradcy podatkowego lub audytora wewnętrznego. Firmy poszukujące pracowników prowadzą różnorodną działalność. Zajmują się produkcją oraz sprzedażą. Świadczą usługi ubezpieczeniowe, outsourcingowe, leasingowe, księgowe.

We wrześniu 2017 r. w sekcji „administracja biurowa” dostępnych było 151 ofert. W analizowanym okresie branża zajmowała dziewiątą pozycję pod względem wolnych miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: asystentka (15 ofert, tj. najwięcej), recepcjonista (7 ofert), pracownik biurowy (7 ofert), sekretarka (4 oferty), specjalista ds. administracyjnych (3 oferty), a także: pracownik analizy i ewidencji danych, młodszy specjalista ds. procesu zamówień, specjalista ds. rekrutacji i kadr. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kompetencji i kwalifikacji: umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, komunikatywna znajomość języków obcych (często dwóch, np.: j. angielski oraz j. francuski, j. niemiecki, j. włoski), doświadczenie zawodowe, umiejętności interpersonalne, wykształcenie wyższe, umiejętności organizacyjne, obowiązkowość, sumienność, kultura osobista, zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, odporność na stres. Instytucje poszukujące pracowników to między innymi banki, sieci sklepów, firmy zajmujące się obsługą prawną, farmaceutyczne, produkcyjne i inne.

Ostatnią z analizowanych branż jest „human resources, zasoby ludzkie”, która we wrześniu bieżącego roku znalazła się na jedenastym miejscu. Pracodawcy za pośrednictwem portalu pracuj.pl poszukiwali 118 pracowników. Byli to kandydaci na następujące stanowiska: specjalista ds. rekrutacji (oferowano najwięcej, gdyż 23 miejsca pracy), specjalista ds. kadr i płac (17 ofert), specjalista ds. HR (7 ofert), specjalista ds. personalnych (5 ofert), rekruter (3 oferty), a także: specjalista ds. rozwoju, specjalista ds. jakości kształcenia, specjalista ds. procesu szkoleniowego, badacz stylów pracy i wykorzystania przestrzeni biurowej. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe poparte wiedzą, wykształcenie wyższe, znajomość języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski), prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, umiejętności organizacyjne oraz interpersonalne, dyspozycyjność, obowiązkowość, sumienność, samodzielność, zaangażowanie w wykonywaną pracę. Firmy poszukujące pracowników zajmują się między innymi doradztwem personalnym, finansami, handlem oraz różnego rodzaju produkcją.

Do branż, w których we wrześniu 2017 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, zaliczają się: „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz „inżynieria”.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzkim

W trzecim kwartale 2017 roku podpisane zostało porozumienie między Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną[3] a międzynarodowym węzłem kolejowym w Chengdu w Chinach. Prognozowane jest zwiększenie liczby pociągów obsługujących to połączenie i w perspektywie dalszy rozwój handlu oraz budowa centrum logistycznego.

W Łodzi powstanie centrum serwisowe[4] dla pociągów PKP Intercity. Zatrudnionych zostanie co najmniej 50 osób. Inwestorem jest firma Stadler Polska.

Powstające w Łodzi i w województwie łódzkim miejsca pracy są szansą na dalsze zmniejszenie bezrobocia i poprawę sytuacji gospodarczej regionu.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu września 2017 r. wynosiła 6,9%, w sierpniu natomiast wynosiła 7,0%. [dane GUS, MRPiPS].
[2] Dane GUS.